Personar med emneord «MUSIT»

Namn Telefon E-post Emneord
Kristensen, Steinar Senioringeniør +47 22859676 +47 90178298 steinar.kristensen@khm.uio.no Arkeologi, Feltdokumentasjon, GIS, Intrasis, Drone, Jernalder, Brettspill, Fotogrammetri, RTI, Databaser, MUSIT
Bilete av Espen Uleberg Uleberg, Espen Fagkoordinator +47-22859653 +47-90995091 espen.uleberg@khm.uio.no Dokumentasjon, Databaser, MUSIT, UniMus