Kontroll

Nytt tilbud fra høst/vinter 2021. Er det sikkert at menneskets utvikling bygger på vår evne til å kontrollere omgivelsene?

Finnes det andre fortellinger om menneskets relasjon til naturen og andre arter? Kan vi se en linje mellom menneskets første forsøk på å ta kontroll over sin omverden og noen av de store utfordringer menneskeheten står overfor i dag?

I Kontrollutstillingen er et rikt utvalg av gjenstander fra museets samlinger iscenesatt for å vekke refleksjon og undring og åpne for å tenke andre framtider enn det den tradisjonelle sivilisasjonshistorien tilbyr. 

Bestill omvisning

Publisert 20. jan. 2020 10:00 - Sist endra 6. okt. 2021 15:02