Kulturforståelse

Innføring i sosialantropologi. Hvordan levendegjør museets utstillinger kulturell variasjon og endring?

Bildet kan inneholde: ansiktshår, menneskelig, skjegg, organisme.

Elevene møter en fagperson til en samtale om hva som kjennetegner faget sosialantroplogi. Vi gjennomgår sentrale begreper, museets plass i faghistorien, deltakende observasjon som forskningsmetode og selve kulturbegrepet. Etter en kort innledning og gjennomgang av en utstilling, deles elevene i grupper som skal undersøke en problemstilling gjennom å hente informasjon i museets etnografiske saler (Arktis, Amerika) og presentere sine funn for resten av klassen. Til slutt drøfter vi hvordan tolkninger påvirkes av eget kulturelt ståsted.

Elevene får kunnskap om

  • Kulturell variasjon og endring, levendegjort gjennom museets utstillinger
  • Kulturbegrepets innhold og bruk i sosialantropologien
  • Hvordan materiell kultur kan gi innblikk i menneskers liv
  • Kulturmøter og deres varierte og fascinerende konsekvenser
  • Hvordan natur og kultur danner forutsetninger for produksjon og arbeid
  • Hvordan sosialantropologer går fram for å hente kunnskap om samfunn og kultur

Hvor

Historisk museum

For

Videregående, andre grupper

Forslag til forberedelse og etterarbeid

Bestill omvisning

Publisert 20. jan. 2020 10:00 - Sist endra 26. mars 2020 12:41