Kulturforståelse

Innføring i sosialantropologi. Hvordan levendegjør museets utstillinger kulturell variasjon og endring?

Bildet kan inneholde: ansiktshår, menneskelig, skjegg, organisme.

Opplegget innledes med en samtale mellom elevene og en fagperson, ofte en masterstudent som nylig har gjennomførst sitt første feltarbeid. Vi snakker om hva som kjennetegner faget sosialantroplogi, deltakende observasjon som forskningsmetode og selve kulturbegrepet og kulturrelativisme. Hva er museet og den etnografiske samlingens plass i faghistorien? Etter en kort innledning jobber elevene i grupper som undersøker museets etnografiske utstillinger for å forstå innholdet og si noe om hvordan anntropologene har jobbet. Som avslutning på besøket presenterer gruppene sine funn for resten av klassen - hver gruppe har ansvar for å fortelle om et tema som de forbereder og alle oppfordres til å si noe og å aktivt bruke utstillingen i sin presentasjon. 

Elevene får kunnskap om

  • Kulturell variasjon, kolonisering og betydning for urfolk og endring, levendegjort gjennom museets utstillinger.
  • Kulturbegrepets innhold og bruk i sosialantropologien
  • Hvordan materiell kultur kan gi innblikk i menneskers liv
  • Kulturmøter og deres varierte og fascinerende konsekvenser
  • UIike religiøse praksiser, santeria religionen på Cuba og Naturreligioner 
  • Hvordan natur og kultur danner forutsetninger for produksjon og arbeid
  • Hvordan sosialantropologer går fram for å hente kunnskap om samfunn og kultur

Hvor

Historisk museum

For

Videregående, andre grupper

Forslag til forberedelse og etterarbeid

Bestill omvisning

Publisert 20. jan. 2020 10:00 - Sist endra 5. okt. 2021 15:09