Hva la vikingene i skipsgravene?

Vikingskipshuset på Bygdøy rommer ikke bare skipene, men også mange ting fra hverdag og fest som mektige kvinner og menn fikk med seg i graven.

Transkripsjon av filmen

00:00:00,320 --> 00:00:03,359
Vikingskipene er selve symbolet på vikingtiden.

00:00:03,799 --> 00:00:07,080
Her i Vikingskipshuset er det stilt ut tre skip.

00:00:07,480 --> 00:00:09,480
Alle tre har seilt på havet 

00:00:09,480 --> 00:00:13,560
før de ble brukt som gravskip 
for rike og mektige vikinger.

00:00:14,039 --> 00:00:19,000
Jeg heter Ellen Marie Næss og skal
ta deg med i museet

00:00:19,640 --> 00:00:22,039
for å se på hva arkeologene fant 

00:00:22,480 --> 00:00:26,879
da de gravde ut Gokstadgraven 
og Oseberggraven ved Oslofjorden.

00:00:27,879 --> 00:00:31,679
Vikingene begravde sine døde 
på veldig mange forskjellige måter.

00:00:32,079 --> 00:00:36,520
De tenkte seg at den døde 
skulle ut på en reise til dødsriket.

00:00:37,039 --> 00:00:41,640
Siden den beste måten å reise på 
for vikingene var å bruke vannveien,

00:00:42,000 --> 00:00:46,399
var det ikke unaturlig å 
begrave den døde i en båt.

00:00:47,000 --> 00:00:50,159
Vanlige folk kunne bli begravd i små båter,

00:00:50,399 --> 00:00:55,240
mens store skip var forbeholdt 
medlemmer av makteliten.

00:00:55,640 --> 00:01:00,600
Vikingene reiste skipsgravene over
 personer som hadde makt og innflytelse.

00:01:00,920 --> 00:01:04,959
Sannsynligvis var de også
medlemmer av mektige herskerætter.

00:01:05,879 --> 00:01:07,680
Vikingskipene ble trukket på land. 

00:01:08,280 --> 00:01:14,000
De reiste et gravkammer i skipet og
den døde ble lagt inn i gravkammeret.

00:01:14,239 --> 00:01:17,879
Så ble det lagt ned flotte gravgaver, 

00:01:18,159 --> 00:01:22,920
før det hele ble dekket av en 
stor haug bygget av leire, torv og jord.

00:01:24,519 --> 00:01:27,959
I 1880 ble Gokstadhaugen utenfor Sandefjord gravd ut.

00:01:28,480 --> 00:01:33,480
Arkeologene oppdaget fort at både skip og
gravkammer var godt bevart.

00:01:33,760 --> 00:01:38,519
I gravkammeret fant de skjelettet til 
en kraftig bygd mann førtiårene.

00:01:39,120 --> 00:01:42,359
Da han døde, ble han begravd i et staselig vikingskip.

00:01:42,879 --> 00:01:44,920
Med seg i graven fikk han blant annet

00:01:44,920 --> 00:01:52,200
en slede, kjøkkenutstyr,
senger, tre mindre båter, fiskeutstyr

00:01:52,439 --> 00:01:56,319
og til underholdning i dødsriket et spillebrett med brikker.

00:01:57,319 --> 00:02:00,159
En stormann som dette var naturlig nok alltid flott kledd.

00:02:00,280 --> 00:02:01,840
Det var han også i døden.

00:02:02,319 --> 00:02:05,959
Spenna og beslagene på
det prangende beltet hans er bevart.

00:02:06,439 --> 00:02:09,199
Seletøyet han brukte var ikke mindre storslått.

00:02:09,680 --> 00:02:12,800
Dette flottet hodelaget må
en gang ha vært en rytters stolthet.

00:02:13,240 --> 00:02:15,960
Selv når han sov holdt Gokstadmannen stilen.

00:02:16,319 --> 00:02:20,800
Sengen hans var prydet
med to flotte utskårede hingster.

00:02:21,319 --> 00:02:23,280
Men Gokstadmannen var ikke ensom i graven.

00:02:23,800 --> 00:02:30,960
Tolv hester, åtte hunder, to
hønsehauker og to påfugler fulgte ham på ferden.

00:02:31,439 --> 00:02:34,560
En høvding som dette ville ikke gått langt fra våpnene sine,

00:02:34,960 --> 00:02:38,280
men arkeologene fant hverken 
smykker eller våpen i graven.

00:02:38,879 --> 00:02:45,039
Det skyldes sannsynligvis at gravrøvere 
hadde tatt med seg smykker og våpen.

00:02:45,520 --> 00:02:47,840
Oseberggraven stiller i en klasse for seg.

00:02:48,240 --> 00:02:50,240
Utgravningen foregikk sommeren 1904.

00:02:50,639 --> 00:02:57,680
Arkeologene ble raskt klar over at dette 
var det siste hvilestedet for to helt spesielle kvinner.

00:02:58,039 --> 00:03:00,479
Den ene var rundt 50 år da hun døde,

00:03:00,759 --> 00:03:03,400
den andre nærmet seg 80.

00:03:03,960 --> 00:03:08,919
De to kvinnene fikk med seg alt 
de trengte på reisen til dødsriket.

00:03:09,400 --> 00:03:13,599
En av tingene var denne 
spesielt utskårede vognen.

00:03:14,159 --> 00:03:18,599
Den har sannsynligvis vært brukt både i 
opptog og ved andre spesielle anledninger

00:03:19,240 --> 00:03:24,800
Når de to damene skulle ut å reise om vinteren 
hadde de tre sleder å velge mellom.

00:03:25,159 --> 00:03:29,599
Alle tre var flott utskåret,
men denne var malt i tillegg.

00:03:29,759 --> 00:03:33,800
Mønsteret framstod mørkt brunt på rød bunn 

00:03:34,000 --> 00:03:36,199
dekorert med forsølvede pyntenagler.

00:03:36,560 --> 00:03:39,800
Det må har vært et fantastisk syn i vinterlandskapet.

00:03:40,560 --> 00:03:44,639
Noen av gavene som de to kvinnene fikk 
med seg i graven har kommet langveisfra,

00:03:44,879 --> 00:03:47,479
slik som disse to spannene og beslagene.

00:03:48,000 --> 00:03:53,680
På den store bøtten er det en interessant, 
liten figur på festet for hanken.

00:03:53,879 --> 00:03:56,319
Den forestiller sannsynligvis en keltisk figur.

00:03:57,319 --> 00:04:01,520
Noe av det mer personlige i utstillingen 
er skoene til de to kvinnene.

00:04:01,800 --> 00:04:07,800
De er laget av mykt geiteskinn og har
nok vært veldig lite egnet til bruk ved tungt gårdsarbeid.

00:04:08,800 --> 00:04:12,520
Min personlige favoritt er dette utskårede dyrehode.

00:04:13,199 --> 00:04:15,560
Det ble funnet fem slike i Oseberggraven.

00:04:15,840 --> 00:04:19,240
Fire av dem var forbundet med et tau 
som gikk gjennom munnen på dem.

00:04:19,639 --> 00:04:23,879
På tauet hang det sammensmidde 
jernringer – såkalte rangler.

00:04:24,600 --> 00:04:27,279
Vi vet ikke sikkert hva dyrehodene har vært brukt til. 

00:04:27,600 --> 00:04:29,839
Kanskje skulle de skremme bort onde ånder.

00:04:30,399 --> 00:04:33,720
Mange dyr måtte bøte med livet som 
offer under begravelsesseremonien.

00:04:34,040 --> 00:04:37,399
Det var femten hester, seks hunder, og to kyr.

00:04:38,399 --> 00:04:44,279
Nordboerne tenkte seg trolig at 
disse skulle følge kvinnene i graven

00:04:44,439 --> 00:04:47,120
og samtidig være et offer til gudene.

00:04:47,959 --> 00:04:53,399
Det ble altså lagt ned enorme ressurser for å 
gi de to kvinnene en standsmessig begravelse.

00:04:54,199 --> 00:05:01,240
Det var utsyr til seiling og reising, 
utsyr til ridning og kjøring 

00:05:01,759 --> 00:05:04,680
Det var hundehalsbånd og lenke 

00:05:04,879 --> 00:05:07,480
og alt du trengte på gården.

00:05:07,879 --> 00:05:12,959
Det var utsyr til kjøkkenet og 
utstyr til å servere mat med.

00:05:13,360 --> 00:05:16,160
Møbler som senger og en stol, 

00:05:16,360 --> 00:05:19,199
kister, tiner og skåler.

00:05:19,720 --> 00:05:23,120
Alt man trengte til finere tekstilproduksjon,

00:05:23,480 --> 00:05:29,240
og også rester etter fint 
broderte tekstiler i silke og ull.

00:05:30,439 --> 00:05:34,399
Oseberg og Gokstadgraven er viktige kilder til vikingtiden.

00:05:35,319 --> 00:05:36,920
Det er fortsatt mye vi ikke vet,

00:05:37,199 --> 00:05:41,279
men uten disse to gravene 
ville vi visst mye mindre.

Publisert 30. juni 2020 09:05 - Sist endra 30. juni 2020 12:01