Urfolk og kolonisering i Amerika og Karibia

AMERIKA SAMTID • FORTID • IDENTITET

 Urfolk i dag og historiske sammenhenger.

Bildet kan inneholde: maske, fjær, kostyme, hodeplagg, ansiktsmaske.

Katchina figur fra hopifolk i Arizona - innsamlingsår 1903

I denne gjenstands- og fargerike utstillingen inviteres elevene til å reflektere over hva det vil si å være urfolk i dag. Utstillingen tar utgangspunkt i Ilo-konvensjonen og fokuserer på identitet og hvordan urfolk kjemper for sine rettigheter til naturressurser og til å praktisere egen kultur og eget språk. Den brutale koloniseringen av Amerika og kulturmøter løftes fram. Historien om handel med slavegjorte mennesker fra Afrika og den afroamerikanske Santeria-religionen i Cuba har en sentral plass. Gjennom gjenstander samlet inn i ulike tidsepoker studerer vi stiler, materialbruk og betydningen av og kunnskap om kunst- og håndverkstradisjoner. 

Elevene får kunnskap om

  • Hva en urbefolkning er, og hva som skjedde med urfolk i møtet med kolonimakter og storsamfunn
  • Hvordan naturgrunnlaget legger rammer for urfolks kultur og levevis ulike steder på det amerikanske kontinentet.
  • Hvordan amerikanske urfolk arbeider med å bevare og styrke egen identitet gjennom kunst og håndverkstradisjoner
  • Menneskerettigheter, urfolksrettigheter, naturressurser, bærekraft
  • Regnskogsfondets arbeid i Amazonasregionen
  • Naturreligioner praksis og betydning.
  • De dødes dag i Mexico

Hvor

Historisk museum

For

2.-4.klasse, 5.-7.klasse, ungdomstrinnet, andre grupper

Tips til forberedelse og etterarbeid

Komplett utstillingstekst og foto fra utstillingen finnes her

Nettutstillingene

Bestill omvisning

Publisert 20. jan. 2020 10:00 - Sist endra 5. okt. 2021 15:07