Urfolk og kolonisering i Amerika og Karibia

Samtid, fortid og identitet. Urfolk i et moderne samfunn.

Bildet kan inneholde: maske, fjær, kostyme, hodeplagg, ansiktsmaske.

Vi inviterer elever til å reflektere over hva det vil si å være urfolk i et moderne storsamfunn. Utstillingen fokuserer på identitet og hvordan urfolk definerer seg selv, stiler, materialbruk, kulturmøter og kolonisering. Historien om handel med slavegjorte mennesker fra Afrika og den afroamerikanske Santeria-religionen i Cuba har en sentral plass. Det samme gjelder betydningen av kunst- og håndverkstradisjoner.

Elevene får kunnskap om

  • Hva en urbefolkning er, og hva som skjedde med urfolk i møtet med kolonimakter og storsamfunn
  • Hvordan naturgrunnlaget legger rammer for urfolks kultur og levevis ulike steder på det amerikanske kontinentet
  • Hvordan amerikanske urfolk arbeider med å bevare og styrke egen identitet gjennom kunst og håndverkstradisjoner
  • Menneskerettigheter, urfolksrettigheter, naturressurser
  • Regnskogsfondets arbeid i Amazonasregionen

Hvor

Historisk museum

For

2.-4.klasse, 5.-7.klasse, ungdomstrinnet, andre grupper

Tips til forberedelse og etterarbeid

Bestill omvisning

Publisert 20. jan. 2020 10:00 - Sist endra 26. mars 2020 12:43