Kvinnelige krigere

NB! UTSATT til 14. oktober.

Vikingtiden er en av de mest populære tidsepokene i moderne historiefremstillinger. Forestillinger om vikinger og vikingtiden er ofte preget av stereotypier, en av dem er den kvinnelige krigeren. Men fantes det egentlig kvinnelige krigere?

Bildet kan inneholde: kunst, maleri, illustrasjon, mytologi, cg-kunstverk.

Vikingtiden er en av de mest populære tidsepokene i moderne historiefremstillinger. Forestillinger om vikinger og vikingtiden er ofte preget av stereotypier, en av dem er den kvinnelige krigeren. I de norrøne kildene finnes beskrivelser av skjoldmøyer og de overnaturlige valkyrjene. Med god hjelp av fantasysjangerens ulike uttrykksformer framstiller serier som «Vikings» og «Beforeigners» et popularisert bilde av den kvinnelige vikingen – hun som deltar aktivt i væpnet kamp og som svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Inntil nylig har det vært få bevis for at kvinnelige krigere har eksistert, men spørsmålet har fått fornyet oppmerksomhet de to siste årene. En ny analyse av et skjelett fra en typisk høystatus krigergrav i Birka i Sverige har vist seg å stamme fra en biologisk kvinne. Noen forskere mener resultatene er et klart bevis på at det fantes kvinnelige krigere, andre mener gravfunnene er for usikre til at de kan gi noen entydige svar.

Det nye fokuset på kvinnelige krigere har åpnet for en ny diskusjon om hvordan kjønn og vold har vært forstått, og hvordan samfunnssystemet i vikingtida har fungert. Fantes skjoldmøyer og valkyrjer? Hva gjør fantasyserienes fremstillinger med vår forståelse av fortiden?

I dette seminaret vil tre vikingtidsforskere utforske og diskutere spørsmålet om kvinnelige krigere er myte eller virkelighet? Arkeolog Marianne Vedeler vil ta utgangspunkt i ikonografi som viser kvinner med våpen, historiker Anna Bech Lund vil diskutere kvinners relasjon til våpen i vikingtiden med bakgrunn i våpengraver og egne erfaringer fra kamp i «rollespill», mens filolog Jóhanna Katrín Friðriksdóttir undersøker myter om kvinnelige krigere med utgangspunkt i de norrøne litterære kildene. Møtet ledes av filolog Mikael Males.

 

Marianne Vedeler: Kvinner i kamp på billedvevene fra Oseberg

Anna Bech Lund: Kvinder med våben i vikingetid - drømmesyn eller virkelighed?

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir: Kvinner, krigere og vold i norrøne sagaer og mytologi

 

Om foredragsholderne:

Marianne Vedeler: Professor i arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO. Vedeler har særlig arbeidet med middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur.

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir: Phd i middelalderlitteratur, Nasjonalbibliotetet.  Friðriksdóttir lanserer boken “Valkyrie: The Women of the Viking World” 2. April 2020. Hennes forskningsinteresser er islandske sagaer, håndskrifter, mytolog, kjønn og identitet i vikingtid.

Anna Bech Lund: Cand. Mag. i historie, antropologi og arkeologi, jobber ved Friskolen Vellev, og er medlem av krigergruppen Ask. Bech har analysert kvinners relasjon til våpen i vikingetiden, basert på kvinnelige våpengraver og ikonografi.

Konferansier: Mikael Males, førsteamanuensis i norrøn filologi, ILN, UiO. Males er ekspert på skaldedikt. Han er opptatt av å vise hvordan den norrøne diktningen er en del av en lærd tradisjon, og særlig hvordan den norrøne litteraturen er basert på både kontinentale og hjemlige tradisjoner.

 

Arrangementet er gratis for medlemmer av Collegium Medievale og ViS-gruppen, KHM

Billetter kr. 100,- (50,- for studenter) selges i døren.

Publisert 5. mars 2020 11:47 - Sist endret 16. juni 2020 18:00