Nyere tid

  • Nyere tid er en vid betegnelse for tidsperioden fra reformasjonen (1536) og fram til moderne tid.
  • Museets samlinger fra nyere tid inkluderer gjenstander og mynter fra hele verden.

Gay Kids

Kule barn som også finnes