Nyare tid

  • Nyare tid er tidsperioden frå reformasjonen (1537) og fram til moderne tid.
  • Museets samlingar frå nyare tid inkluderer gjenstandar og myntar frå heile verda.

Gay Kids

Kule barn som også finst.