English version of this page

Ani – Silkeveiens glemte by

Den praktfulle ruinbyen Ani blomstret ved forrige årtusenskifte på grensen mellom Tyrkia og Armenia. Utstillingen presenterer denne vakre byen og det pågående konserveringsarbeidet. Vi spør også: hvordan blir bevaringen av vår felles kulturarv påvirket av dagens politiske situasjon?

Bilde av ruin fra byen Ani

Fraflyttet og glemt

Ani ligger på grensen mellom Tyrkia og Armenia og hadde sin storhetstid på 900- og 1000-tallet. Den gangen var byen hovedstad i det armenske kongedømmet ,og lå strategisk plassert på Silkeveien mellom Kina og Europa.

Da Silkeveien opphørte som handelsrute mellom øst og vest mistet Ani sin sentrale rolle. Byen ble nå offer for erobringer og naturkatastrofer. Jordskjelv ødela store deler av den praktfulle arkitekturen. Ettersom århundrene gikk, ble Ani fraflyttet og glemt.

Spor etter velstand

De bevarte restene etter bymurer, kirker, offentlige bygninger, broer og skysstasjoner vitner om stor velstand. Byen var rikt utsmykket med relieffer og dekorasjoner. På broer, tårn kirker og andre bygninger sees geometriske mønstre og planteornamenter, kors og dyrefigurer. Noen av de rike veggmaleriene i kirkene er bevart, og de viser hvordan ulike stiler har smeltet sammen i Ani.  

Bevaringsarbeid og politikk

Mens Ani i flere hundre år var glemt og utilgjengelig på grunn av politiske konflikter, kan vi i dag vandre blant ruiner etter praktbygg som kirker, klostre og høye bymurer. Et unikt samarbeid mellom armenere og tyrkere og internasjonale partnere, har igjen åpnet for at Ani blir undersøkt og bevart. I 2016 kom byen på UNESCOs verdensarvliste.

Denne utstillingen viser den praktfulle ruinbyen og det viktige arbeidet som er gjort for bevaring. Men den viser også at mye gjenstår, og at dagens politiske situasjon utfordrer vår felles kulturarv.

Publisert 22. aug. 2018 14:07 - Sist endret 23. mars 2020 10:49