Antroblikk: Innblikk i felt

Masterstudentene i sosialantropologi presenterer årets feltarbeid i tekst og bilde.

Suppe kokt på kyllingføtter, Fiji.

Foto: Eline Tomine Olafsrud, 2018

Vafler i forgrunnen og utsikt til en fjelltopp i bakgrunnen
Foto: Adrian Hasnaoui Haugen, 2018

Hvert år drar masterstudentene i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo på feltarbeid for å gjøre forskning til deres masteroppgaver. De velger selv hvor de vil dra og hva de ønsker å studere.

Ved å samle inn og nedskrive empiriske data, gjennom observasjoner og deltakelse i dagliglivet, får studentene et innblikk i hva som er viktig for folk i deres liv.

Feltarbeid på tvers av kulturer

I denne utstillingen inviterer masterstudentene oss med på deres første etnografiske feltarbeid. Det er en visuell representasjon av det utrolige mangfold av land, folk og tema som studentene har studert i felt, og skrevet deres masteroppgaver om.

Foto: Sophie, Kapp Verde, 2018

 

Publisert 23. mars 2020 11:42 - Sist endret 23. mars 2020 11:43