English version of this page

Blikket gjennom portalen

Dører og innganger pirrer nysgjerrigheten vår. Hva finnes på den andre siden? I denne utstillingen utforsker vi hvordan portaler fungerer som overganger mellom ulike verdener. 

Illustrasjon fra utstillingen: ufokusert figur sett gjennom en åpning

Stavkirkeportalene fra Middelalderen har vært blant Historisk museums største attraksjoner siden åpningen i 1904. I dag presenteres portalene som tomme rammer opp mot hvite vegger. Publikum blir invitert til å se på portalene - på de mange fine utskjæringene med mønstre og dyremotiver - men de kan ikke se gjennom dem. Dermed mister portalene deres kanskje viktigste funksjon: å åpne opp for en annen verden. 

Til denne utstillingen har vi bygget en helt ny portal med tittebokser og forskjellige åpninger som vekker utforskertrangen. På den andre siden møter du en rekke ukjente og fiktive verdener. 

I utstillingsrommet får du også se hvordan Historisk museum har stilt ut stavkirkeportalene på ulike måter opp gjennom tidene. Hvordan har publikum fått oppleve kirkeportalenes vandring fra stavkirke til museum?

Utstillingen bygger på Jason Falkenburgs PhD-prosjekt om stavkirkeportaler, og tar for seg hvordan portaler fungerer som overganger mellom ulike verdener. Jason har utviklet ideen i samarbeid med prosjektleder Peter Bjerregaard og Lars Danielsen Holen fra Manthey Kula Arkitekter.

Emneord: Stavkirker, portaler, dører, Middelalder
Publisert 18. apr. 2018 17:45 - Sist endret 27. mars 2020 14:45