Er jeg ulovlig?

I 2011 beslagla Tollvesenet en nydelig Buddha-skulptur som ble forsøkt innført ulovlig til Norge. I 2016 vises den frem for publikum ved Kulturhistorisk museum. Den vakre skulpturen i alabast, lakk, gull og glass er en opplevelse i seg selv. Men den vitner også om en langt mer dramatisk historie.

Buddha-figuren kommer fra Myanmar. Den er laget i alabast, med dekor av gull, lakk og farget glass. Den sitter i lotusstilling med den ene hånden i  fanget med håndflaten opp, og peker mot jorden med den andre. Håndstillingen kalles "jorden er vitne", og symboliserer øyeblikket for Buddhas oppvåkning.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Ellen Holte

Internasjonal samhandling, reisevirksomhet, Schengen-samarbeid og økt migrasjon har resultert i at også kulturgjenstander krysser landegrensene oftere enn før. Kulturgjenstander som tas ut av sine opprinnelsesområder uten nødvendig tillatelse er ulovlige kulturminner. De er ofte et resultat av humanitære katastrofer som følge av krig og kriser i sårbare deler av verden. Men mange gjenstander blir også smuglet ut for salg på det internasjonale kunstmarkedet.

FN har vedtatt en rekke konvensjoner for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Den viktigste av dem, UNESCO-konvensjonen av 1970, ble først ratifisert av Norge i 2007. Dette fikk følger for norsk lovgivning.

Men få land har klart å etablere en effektiv kontroll for utførsel av kulturgjenstander. Lovverket varierer mye fra land til land. De internasjonale konvensjonene pålegger den som ønsker å ta kulturgjenstander ut av et land å sette seg inn i lovverket som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Men dette kan være vanskelig i land der lovverk og bestemmelser er lite tilgjengelig og kjennskapen til lovverket er dårlig i befolkningen. Likevel er dette et viktig punkt i lovverket, også her i Norge.

Her i landet er det forbudt å importere kulturgjenstander uten lovmessig eksporttillatelse fra opprinnelseslandet. En slik tillatelse er svært viktig siden den vil bli etterspurt om man senere skulle ønske å ta gjenstanden ut av landet igjen. Eksportkontrollen i Norge har som mål å hindre utførsel av kulturminner funnet i Norge, og å fange opp gjenstander som i utgangspunktet er ulovlig innført i landet.

Den vakre Buddha-figuren som nå kan sees i Historisk Museum, 2. etg. er et trist eksempel på en nydelig kulturgjenstand som har blitt tatt ut av opprinnelseslandet uten tillatelse, og forsøkt ulovlig bragt inn i Norge. Skulpturen stammer fra Myanmar, men kom til Norge via Thailand. Myanmar har ratifisert UNESCO 1970-konvensjonen, og kulturgjenstander som stammer derfra skal ledsages av eksporttillatelse dersom loven krever det. Det er definitivt tilfellet for Buddha-skulpturen, som altså mangler slik dokumentasjon. Den har følgelig blitt tatt ulovlig ut av Myanmar, er ulovlig importert til Thailand, og videre ulovlig ført til Norge. Vårt museum er ikke et naturlig hjem for Buddhaen. Men inntil videre er det det beste vi kan tilby den.

Bildevisning
Publisert 1. sep. 2016 15:05 - Sist endret 23. mars 2020 11:58