English version of this page

Far Vel – Livets slutt i det flerkulturelle Norge

Livet er ofte omtalt som en reise, akkurat som døden. Både på norsk og andre språk sier vi at vi går bort, reiser til det neste liv, til de evige jaktmarker, går til våre forfedre, over til den andre siden og vandrer hen.

Utstilling på Historisk Museum, Oslo, 2. november 2000 til 04. mars 2001.

Far Vel - Livets slutt i det flerkulturelle Norge gir oss et gløtt inn i det mangfoldet av ritualer forbundet med døden. Utstillingen rommer et vidt perspektiv, fra norsk jernalder i forhistorisk tid til flerkulturell virkelighet idag. Den viser hvordan forskjellige trossamfunn til ulike tider har funnet verdige og meningsfulle måter å markere livets avslutning på.

Utstillingen er et samarbeid mellom Universitetets Kulturhistoriske Museer (UKM) og Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), realisert med støtte fra Norsk Kulturråd og Flyktning- og innvandreretaten. Sosialantropolog Daniel Winfree Papuga har vært faglig ansvarlig.

Far Vel - Livets slutt i det flerkulturelle Norge vises også på Internasjonalt Kultursenter og Museum i Oslo 19. mars til 15. september 2001 og skal skal senere turnere i mindre utgave som vandreutstilling i regi av IKM.

Opprinnelig versjon

Se utstillingssiden i dens opprinnelige versjon

Publisert 24. mars 2020 11:41 - Sist endret 27. mars 2020 13:15