Gravskipets siste reise - fra Oseberghaugen i Vestfold til Vikingskipshuset på Bygdøy

Den arkeologiske utgravningen av Oseberggraven i 1904 fikk den oppmerksomheten den fortjente. Folk valfartet til utgravningsstedet. Osebergskipet ble transportert til Kristiania hvor det ble satt møysommelig sammen igjen.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Væring

Det var ikke plass til Osebergfunnet i Oldsaksamlingens lokaler i Historisk museum. Tuneskipet (utgravet i 1867) og Gokstadskipet (utgravet i 1880) lå fortsatt i to skur i Universitetshagen. Arkeologen som hadde ledet utgravningen av Oseberghaugen, professor Gabriel Gustafson arbeidet derfor for et nybygg som skulle huse alle de tre vikingskipsfunnene. Etter en lang diskusjon om plasseringen av bygget, ble det vedtatt å bygge et vikingskipsmuseum på Bygdøy.

Utstillingen viser bilder fra utgravningen og fra Osebergskipets reise fra Oslo til det nye museet på Bygdøy.

Publisert 17. apr. 2015 15:08 - Sist endret 19. mars 2020 10:15