English version of this page

Hard Rock Trasé - en reise gjennom steinalderens landskap

En mini-utstilling som tar deg med på en reise gjennom steinalderens landskap i Vestfold og Telemark.

Foto: Anja Mansrud/Per Ståle Bugjerdet/Stine Melvold.

 

I de siste årene har arkeologer fra Kulturhistorisk museum gravd på tvers av Vestfold og Telemark, langs nye traséer for tog og firefelts-motorvei. Veien og jernbanen krysser et tidligere kystlandskap hvor det har bodd mennesker siden istidens slutt og gjennom hele steinalderen. Her presenterer vi et lite utvalg av de mange tusen funn som vi har samlet inn og analysert fra 2010-2012.

Vestfoldbaneprosjektet (2010-2012)

  • Kom i stand i forbindelse med ny jernbanetrasé gjennom Vestfold og Telemark. Finansiert av Jernbaneverket.
  • 30 boplasser fra steinalderen ble undersøkt
  • Bosetningssporene spenner over 7500 år, og dekker nesten hele steinalderen (9000- 1500 f.Kr. )
  • Boplassenes store tidsspenn gjør det mulig å danne seg et bilde av de lange linjene i bosetningsutviklingen i Vestfold og Telemark.
  • Prosjektet gir ny informasjon om perioden da jordbruket ble kjent i dagens Norge.

E18 Bommestad-Sky (2011-2012)

  • Kom i stand i forbindelse med ny firefelts motorvei i Vestfold. Finansiert av Statens Vegvesen.
  • Ni boplasser fra steinalderen ble undersøkt
  • Bosetningssporene spenner over 500 år midt i eldre steinalder (7900-7400 f.Kr.). Fra tidligere var det gravd ut svært få boplasser fra denne perioden
  • Den gang sto havet mye høyre enn i dag, og boplassene lå på øyer i en skjærgård.  Folk levde av jakt, fangst og fiske.
  • Vi har funnet spor etter både korte opphold og større, mer permanente boplasser med rester av boliger.

Se også

Flintsmeden

Morten Kutschera tilvirker flintredskaper. Foto: Nicole Brody.

Publisert 21. jan. 2014 09:48 - Sist endret 23. mars 2020 09:30