English version of this page

Havet er historie

Havet er historie viser kunstverk av ti internasjonale samtidskunstnere. Verkene tar opp temaer knyttet til migrasjon og forflytning fra både et historisk og samtidsaktuelt perspektiv.

Stillbilde fra filmen Paradise Omeros, av Isaac Julien.

Stillbilde fra filmen Paradise Omeros, av Isaac Julien.

Historiene i utstillingen spenner over en tidsramme på fire hundre år, som begynner med handelen med slavetvungne mennesker fra Afrika  og fortsetter frem til i dag.

Utstillingstittelen er direkte inspirert av det kjente diktet til Nobel-pris poeten Derek Walcott. Denne referansen peker på den poetiske undertonen i utstillingen, mens den også understreker relevansen av store karibiske tenkere som Derek Walcott, Stuart Hall, og Édouard Glissant innenfor en større geografisk og teoretisk kontekst.

I en tid da de sosiale og økonomiske effektene av migrasjon skaper en stadig økende utfordring for mange individer på verdensbasis, er spørsmålet hvordan samtidskunstnere kan berøre disse temaene på en effektiv og meningsfylt måte. Gjennom flere stedsspesifikke verk, installasjoner, video, arbeider på papir, og performance formidler utstillingen et nyansert bilde av migrasjon som skal bidra til både innsikt og forståelse.

Kulturhistorisk museum, med sine samlinger av norsk og internasjonal kulturelle og kunstneriske artefakter som viser den norske kulturen i samspill med global kultur, er den perfekte ramme om utstillingen. Det peker på at de kulturhistoriske museenes betydelige samlinger av kunst fra ikke- europeiske områder i dag har en relevans for aktuelle debatter, som vi ofte savner når rammen om slike utstillinger er de tradisjonelle kunstmuseene.

– Øivind Storm Bjerke, Klassekampen

Stuart Hall og Édouard Glissants bidrag til kulturstudier, og Derek Walcotts dikt gir verdifull innsikt om hvor sammensatt migrasjon er, og bidrar til å belyse de mangfoldige, overlappende historiene som formidles gjennom kunstverkene.

Kurator er Selene Wendt, og utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Goethe-Institut og Fritt Ord.

I utstillingen kan du se verk fra disse samtidskunstnerne

  • John Akomfrah
  • Maria Magdalena Campos-Pons 
  • Andrea Chung
  • Christopher Cozier
  • Manthia Diawara
  • Isaac Julien
  • Naiza Khan
  • Hew Locke
  • Nyugen E. Smith
  • Cosmo Whyte

Det kunstnere som Akomfrah, Diawara og Khan gjør, er nettopp det Walcott etterlyste, nemlig å forsøke å konstruere et alternativ til den hegemoniske fortellingen om imperietid og postkolonial verdensorden som stabiliserende historiske systemer, og dette er «Havet er historie» et godt og viktig bidrag til.

– Fredrik Giertsen, Dagbladet

Katalog

Til utstillingen er det publisert en katalog som vektlegger karibiske stemmer og poesi. Katalogen inneholder dikt og essays av Christian Campbell, Manthia Diawara, Linton Kwesi Johnson, Kei Miller, Annie Paul, Ishion Hutchinson, Nyugen E. Smith, Derek Walcott, og Selene Wendt.

For mer informasjon vennligst se The Global Art Projects.

Publisert 23. mars 2020 10:41 - Sist endret 23. mars 2020 10:43