English version of this page

Det femte rommet

Utstillingen i Quislings bunker Gimle tematiserer nazistenes historieforvrengning, og bruken av norrøn symbolikk står i sentrum her i Quislings residens.

Bildet kan inneholde: rom, bygning, crypt, hvelv, arkitektur.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) på Bygdøy. Foto: HL-senteret


I tilknytning til Minus fem viser Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) på Bygdøy elementer av denne utstillingen i bunkeren fra Vidkun Quislings tid. Her får vi et glimt fra det norrøne mythos Quisling ville skape i sin bolig, "Gimle". HL-senterets utstilling i Quislings bunker fokuserer spesielt på Nasjonal Samling, Vidkun Quisling og hans residens «Gimle».Helt fra partiets stiftelse i 1933 ønsket NS å fremstille seg som «rotnorsk», og ikke en kopi av italiensk fascisme eller tysk nazisme. Partiet tok derfor det norrøne solkorset som emblem, brukte begreper som «ting» og «hird» og produserte propaganda full av runer og vikinger.

Da Vidkun og Maria Quisling flyttet ut til Villa Grande ved årsskiftet 1941/-42, hadde arkitektene Essendrop og Egeberg også gjort sitt for å bygge opp om denne myten ved å stilisere NS-lederens residens som et norrønt «høvding- og kongesete». Bygningen, som nå ble kalt «Gimle» etter navnet på gudenes hjem etter ragnarokk, hadde fått et eksteriør med norrønt preg, med dragehodelignende relieffer på tårnet og et inngangsparti med massive utskårne tresøyler, samt dekorasjoner og innredning som i stor grad var holdt i «nasjonal» og «norrøn» stil.

Besøksadressen er Villa Grande, Huk Aveny 56, 0287 Oslo.

Publisert 2. apr. 2014 16:15 - Sist endret 23. mars 2020 09:28