English version of this page

Stairway to Heaven

Å røyke har gått fra å være en glamorøs handling til å bli en skitten vane for den uopplyste som stadig støter den sårbare ikke-røykerens streben etter helse. På vegne av dette sårbare individet, og mot den uopplyste irrasjonelle røykeren, har Staten laget et forbud mot røyking på en rekke offentlige steder og plassert urovekkende helseadvarsler på sigarettpakkene.

Bildet kan inneholde: arch, bygning, eiendom, arkitektur, rom.

Oslos siste røykerom?

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Toril Cecilie Skaaraas Hofseth

På denne bakgrunn oppstår det flere vanskelige spørsmål: Hvordan konstruerer Staten oppfatningen av en gruppe mennesker som enten - "sårbare" eller "uopplyste"? Skal Staten behandle borgere som barn og foreskrive "det riktige livet", innføre forbud og utstede advarsler? Er denne Staten i stand til å respektere innbyggerne som frie mennesker? Er den norske røykeloven en forbudslov slik som noen vil hevde, eller som andre mener, en frihetslov? Hvilken retorikk brukes når vi tvinges til å velge mellom friheten fra røyk eller friheten til å røyke?

Installasjonen Stairway to Heaven stiller synspunktene til to professorer opp mot hverandre; Asbjørn Kjønstad, røykelovens far og professor i sosialrett og den østerrikske professoren i filosofi, Robert Pfaller. Installasjonen viser også en kunstvideo med en diskusjon om røyking og en vegg av «trigger words».

 
Last ned mediefil

 

Fra Stairway to heaven går du inn i Frihetens arena.

Av Lill-Ann Chepstow-Lusty og Tereza Kuldova
Publisert 2. apr. 2014 16:15 - Sist endret 23. mars 2020 09:27