NyArktis

I NyArktis skal et knippe av kjente Arktisforskere, norske og internasjonale, sammen eksperimentere med nye måter å stille ut Arktis på. Utstillingen skal ikke bare ses, men også høres og føles. Vi utfordrer publikum til å se museets Arktis og NyArktisutstillinger i sammenheng. Har du tenkt på hva Arktis er for deg?

Bildet kan inneholde: himmel, hav, sand, landskap, fjell.

Seljakt på Baikalsjøen. Foto: Rob Losey, University of Alberta.

NyArktis har sitt utgangspunkt i prosjektet Arctic Domestication som utfordrer den store vestlige sivilisasjonshistorien.  Denne historien forteller at jordbruk og husdyrhold la grunnlaget for vår sivilisasjon, med komplekse samfunn og hierarkiske relasjoner. Sentralt i denne fortellingen står ideen om ‘domestisering’ – forstått som en nesten total kontroll av dyr og planter for menneskelige formål.

Men finnes det bare én sivilisasjonshistorie? Er sivilisasjon ensbetydende med hierarkiske relasjoner, kontroll av dyr og planter og privat eiendomsrett?  Hvordan skal vi i så fall forstå alle andre; som arktiske folk, jeger–sankere uten permanent bosted, eller alle de som ikke har drevet jordbruk og husdyrhold?

Denne utstillingen tematiserer konsekvensene av den gjeldende fortellingen om domestisering og sivilisasjon for forståelsen av Arktis. Vi viser hvordan historien om domestisering som kontroll underbygger forestillingen om Arktis som villmark, åpen, urørt og tilgjengelig for ressursutnyttelse. Vi viser hvordan Arktis ble skapt som et sted der den vestlige mann kunne ‘oppdage’, erobre, sivilisere og hevde sin rett. Her er fangstfolk og gullgravere blitt etterfulgt av vitenskapsmenn og misjonærer, som i dag er avløst av geologer og globale investorer.


NyArktis bidrar til å omdefinere domestisering med utgangspunkt i Arktis.  Her finner vi at relasjoner mellom mennesker, dyr og landskap er like bestandige og forutsigbare som livsgrunnlag som overalt ellers, men at de ofte er blitt oversett eller fortiet. 

Kan vi ‘vitenskape’ en annen Arktishistorie? Om ikke innholdet av den vestlige sivilisasjonshistorien blir tatt for gitt, så vil vi lettere se at folk i Arktis har inngått i omfattende relasjoner, som knytter dyr, mennesker, og landskap sammen. Disse er igjen del av komplekse politiske strukturer, handelsrelasjoner, og ulike former for bruk av - og rettigheter til - land og vann.

NyArktis er åpent i den Røde Sone mellom 29. april og 12. juni. Kom og lær mer om hva Arktis kan være. Utstillingen springer ut av prosjektet Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene, ved Senter for Grunnforskning (CAS). NyArktis trekker på ulike fagdisipliner, og innsikt fra forskere tilknyttet prosjektet: Marianne Lien, Liv Østmo, Britt Kramvig, Natasha Fijn, Rob Losey, Heather Swanson, Nancy Wachowich, John Law, Berit Kristoffersen, Sverker Sörlin og Gro Ween. Prosjektleder for utstillingen er Gro Ween, design er ved arkitekt Åsmund Steinsholm.

Hør podcast om utstillingen her.

Filmene som blir vist i taket er korte utdrag fra Aatsinki. The Story of Arctic cowboys, av Jessica Oreck, Myriapod Productions LLC, og Dreamland av Britt Kramvig og Rachel Gomez, Sonar Film. Kortfilmene som vises er Reindeer, av Eva Weber og Odd Girl Out Productions, og Moving with the Reindeer in the Winter av Jan Helmer Olsen. 

Filmene som vises på ipad i teltet er laget av Liv Østmo, Rob Losey, og Mittimatalik Arnait Miqsuqtuit Collective (bildeserie og film). I tillegg kan du se Arktis-forskere fra Senter for Grunnforskning (Centre for Advanced Studies): Andrew Matthew, Heather Swanson, Britt Kramvig, Marianne Lien, Gro Ween, Rob Loosey, Diane Gifford-Gonzalez, John Law, Sverker Sörlin, Gísli Pálsson og Frida Hastrup. 

Lydverket i utstillingen er Levende Land Under som Over av Margrethe Pettersen, musikken i verket er av Christian Hollingsæter. Geir Tore Holms skulptur Omasum, bladmagen, er utstilt sammen med den tørkete bladmagen preparert av Jon Andreas Utsi og Karen Ellen Marie Siri Utsi.

Les mer

Les mer om CAS-prosjektet (Senter for Grunnforskning, Vitenskapsakademiet) Arctic Domestication.

Bildekreditering

Reinsdyrbildene er tatt av Olav Strand, NINA.

Oversettelser

De samiske tekstene er oversatt med hjelp av Anja Somby, Liv Østmo og Karen Elle Gaup.

Takk til

Takk til Åsmund Steinsholm, Mathilde Engen Stabekk, Liv Østmo, Anja Somby, Jon Andreas Utsi, Karen Ellen Marie Siri Utsi, Inga Anne Maret Juuso,  Ellen Triumf, Margrethe Iren Pettersen, Karen Elle Gaup, Nina Hermansen, Yourway, Hans Arne Nakrem, Nancy Wachowich, Maria Kartveit, Olav Strand og Alexander Svingen.

Støtte

Utstillingen er laget med støtte fra KHM, CAS,  og Johannes Falkenbergs stiftelse og Mobilizing Inuit Cultural Heritage (SSHRC finansiert York University, Canada) som finansierer Mittimataluit Arnait Miqsuqtuit Collective, som består av Nancy Wachowich, Gro Ween, Sheila Katsak, Skylar Katsak, Leah Kippomee, Amy Kippomee og Melisa Costinea.

 

Publisert 7. apr. 2016 13:18 - Sist endret 23. mars 2020 10:25