Oslo 1000 år

Oslo feiret sitt 900-års jubileum i 1950. Hva er det som gjør at en bare femti år etter, i år 2000, feirer byens 1000-års jubileum?

Bildet kan inneholde: illustrasjon, grafisk design, kunst, moderne kunst.

Det er sagaene som forteller at Harald Hardråde "lot sette kaupstad", som grunnla byen Oslo, og den hendelsen er tidsfestet til omkring 1050. Det er først og fremst de arkeologiske undersøkelsene i Gamlebyen i det gamle Oslo siden forrige byjubileum som har skaffet oss avgjørende ny kunnskap om byens historie. Utgravninger og nye dateringsmetoder, ved siden av landskapsanalyser og nye studier av de skriftlige kildene, har gjort at byens historie har måttet trekkes bakover i tid, til omkring år 1000, eller siste delen av vikingtiden.

Det er Riksantikvaren og senere Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som de siste 30 år har stått ansvarlig for de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen. Oldsaksamlingen ved Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) har ansvaret for de mange funnene som er kommet for dagen ved utgravningene og formidlingen av kunnskap en kan trekke fram av dem. Universitetets kulturhistoriske museer og NIKU samarbeider om denne utstillingen som skal presentere "bevisene" for at Oslo virkelig er 1000 år i år. Det er ikke tiden som har gått fortere etter siste byjubileum, det er forskningen!

Egil Mikkelsen, museumsdirektør

Opprinnelig versjon

Se utstillingssiden i dens opprinnelige form

Publisert 24. mars 2020 08:54 - Sist endret 27. mars 2020 13:12