English version of this page

Professor Gustafsons dagbøker

Utgravningen av Osebergfunnet foregikk sommeren 1904 og ble ledet av professor Gabriel Gustafson.

Utgravning av Osebergskipet

Professor Gustafson og mannskap fra utgravningen av Osebergskipet i 1904.  Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Olaf Væring.

Gustafson la stor vekt på dokumentasjon av utgravingen og engasjerte både kunstnere, fotografer og ingeniører. Denne dokumentasjonen regnes fortsatt som en viktig kilde til informasjon.

Gustafsons dagbøker og skissebøker består av:

  • To dagbøker i A5 format, hver på 131 sider.
    - 1. bok, datert 13. juli til 31. juli 1904.
    - 2. bok, datert 2. august til 22. september 1904.
  • En skissebok i folioformat.
  • En liten skissebok.

Dagbøkene fra utgravningen av Osebergfunnet ble i 2014 innført i registeret Norges dokumentarv - den norske delen av UNESCOs Memory of the World.

I 2017 blir dagbøkene og resten av den rikholdige dokumentasjonen fra utgravningen, med i konkurransen om en plass i UNESCOs internasjonale register.

Kulturhistorisk museum er stolte av å kunne opplyse at Den norske UNESCO kommisjonen har besluttet å fremme vår nominasjon av dokumentasjonen fra Osebergutgravningen til den internasjonale UNESCOs Memory of the World. Den endelige avgjørelsen om opptak faller i juni/juli 2017.

Bildet kan inneholde: tegning, tekst, skisse, diagram, linje.
En side fra Gustafsons store skissebok. Kulturhistorisk museum, UiO.

 

Publisert 9. mars 2016 15:37 - Sist endret 19. mars 2020 10:30