English version of this page

Situasjoner – det arkeologiske rommet

Hvordan tilegner vi oss kunnskap om fortiden? I tre år har billedkunstner Nina Torp fulgt de arkeologiske utgravingene langs nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Bildet kan inneholde: tre, geologi.

Foto: © Nina Torp / BONO

Utstillingen SITUASJONER er et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til.

I sin tolkning av det vitenskapelige arbeidet bruker Torp fotoserier, videoverk og skulpturelle arbeider.

Hun har fulgt hele den arkeologiske prosessen fra gravemaskiner fjerner de øverste jordlag og arkeologene finner fragmenter fra fortiden, til disse ligger med strekkode på Kulturhistorisk Museums magasiner som en del av den norske kulturarven.

Steinalder og modernisme

I prosjektet har Torp fulgt mennesker i vår samtid på leting etter spor fra det forhistoriske mennesket.

- Hvordan arbeider arkeologene, hvilke metoder bruker de og hvor kommer disse metodene fra? Dette er spørsmål som jeg har stilt meg selv underveis, sier Torp.

Arkeologenes vitenskapelige tilnærming er tilknyttet modernismens tankesett fra slutten av 1800-tallet: Alle steinalderutgravinger deles opp i et rutenett med koordinater for hver rute. Metoden sikrer systematiske undersøkelser og kvantifiserbar dokumentasjon.

Det oppstår stramme geometriske former når jordmasser fjernes under en arkeologisk utgraving. Som kunstner ser jeg forbindelser til modernistisk kunst og arkitektur. Jeg har laget mine egne tolkninger av dette i forskjellige materialer.

For mer informasjon:

Om utgravningene

Kulturhistorisk museum har undersøkt 34 boplasser fra steinalderen i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.  Steinalderen i Aust-Agder er i svært liten grad blitt undersøkt, og det pågående utgravningsprosjektet fyller derfor et stort kunnskapshull.

Lokalitet A1
Foto: © Nina Torp / BONO

Biografi

Nina Torp

  • Billedkunstner bosatt i Oslo.
  • Utdannet ved Royal College of Art, London, Kent Institute of Art & Design, Maidstone, École des Beaux-Arts de Toulouse, Frankrike og Oslo Fotokunstskole.
  • Prosjektene hennes tar for seg persepsjon og minne. Ved å researche, analysere og tolke historisk
  • materiale undersøker hun hvordan vi skaper kultur og kollektiv hukommelse.
  • I 2016 ble første del av prosjektet SITUASJONER vist ute på to arkeologiske utgravninger i Arendal-området.
Foto: © Nina Torp / BONO
Foto: Ellen C. Holte /© Kulturhistorisk museum, UIO

 

Prosjektet er støttet av

 

Publisert 10. jan. 2018 10:21 - Sist endret 1. apr. 2020 13:15