English version of this page

Smidd for å drepe - ei vikingøks blir gjenskapt

Se både original og kopi av øksa, samt bilder og film fra smiprosessen på messaninen i Vikingskipshuset. 

smeden smir øks

©Kulturhistorisk museum, UiO/Kirsten Helgeland

En uvanlig grav

I 2011 oppdaget arkeologer en gravplass ved Langeid i Setesdalen. Blant et titall graver, skilte en av dem seg ut fra de andre. Den hadde kraftige stolpehull i hjørnene, noe som viste at graven kanskje hadde hatt et overbygg. Et praktsverd og en stor bredøks ble funnet i graven.

Bredøksa

I vikingtidens siste fase fremavles en øksetype beregnet kun for strid, bredøksen. Strømlinjeformet og elegante, men samtidig et hardtslående drapsredskap. Folk fryktet de profesjonelle øksekrigerne.

Gjenskapt fra myrmalmsjern

Rustholdig jord fra myrområder ble benyttet til å fremstille jern i vikingtid. Råjern av denne typen utgjorde utgangspunktet for øksefremstillingen. Ved bruk av vikingtidens smiteknikker gjenskapte vi bredøksen fra Langeid.

Økseprosjektets nettside har bilderegallerier og video fra prosessen med øksefremstillingen.

Publisert 5. juli 2016 14:56 - Sist endret 19. mars 2020 10:33