English version of this page

Ti samiske tidsbilder – Logi sámi áigegova

Samisk samtidsdokumentasjon med fotografier og tekster oppdaterer museets permanente Arktis-utstilling. Sosialantropolog Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe dokumenterer ulike folks liv i landene som utgjør Sápmi; områder i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Bildet kan inneholde: høyt skip, kjøretøy, skip, vannscooter, båt.

Loparskaya. Foto: Ola Røe

Ti samiske tidsbilder løfter fram mangfoldet i Sápmi og presenterer personlige portretter av mennesker, landskap, tradisjoner og språk i endring. Via følsomme foto og spennende fortellinger møter du mennesker fra ni samiske miljø, i alle aldre og med ulike meninger og forhold til sin samiske identitet. I det tiende tidsbildet “Storbysamer” er fire generasjoner storbysamer representert.

Boka og vandreutstillingen Ni samiske tidsbilder er utarbeidet av kulturprodusent Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe, i samarbeid med RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger og med støtte fra Samediggi/Sametinget. De ansvarlige for utstillingen har samarbeidet med staben ved Kulturhistorisk museum om å lage en egen versjon for museet.

Utstillingen Ti samiske tidsbilder i Historisk museum blir stående i minimum to år, og er tekstet på nordsamisk, engelsk og norsk. Utstillingen opptar ikke mye areal, men gir et oppdatert løft til den samiske delen av Arktis-utstillingen i andre etasje i Historisk museum.

Med forbehold om endringer angående utstillingsperiode

Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 29. sep. 2015 12:25 - Sist endret 23. mars 2020 09:48