English version of this page

We paint the Stories of our Culture

Australsk aboriginerkunst fra drømmetiden til kunstgalleriene.

Bildet kan inneholde: tekst, font, brosjyre.

Utstillingsåpning torsdag 3. februar 2011. Utstillingen står til og med søndag 8. mai 2011.

Utstillingen er på reposet i andre etasje i Historisk museum, Frederiksgate 2 (ved Tullinløkka) i Oslo.

Om utstillingen

- Vi har lenge lyttet til hvite folks historier. Nå er det på tide at de hvite lytter til og deler våre historier, sier Patricia Marrfurra. Hun er en av de australske aborginerkunstnerne som er representert i utstillingen.

Kunsten i utstillingen er produsert for salg. I det australske storsamfunnet har Australias urbefolkning, aboriginene, oppnådd anerkjennelse for sin kunst. Motivene er basert på kunstnernes tolkning av egne tradisjoner, historie og religiøsitet. Med hvert av kunstverkene følger motivets historie, fortalt av kunstneren selv. Slik formidler aboriginere sin kultur og identitet til kunstpublikummet og andre interesserte.

På det internasjonale kunstmarkedet

I dag produseres aboriginsk kunst i forskjellige medier for salg på det internasjonale kunstmarkedet. Stadig voksende anerkjennelse og økende produksjon gjør at aboriginerkunst nå er godt representert i kunstgallerier, museer, suvenirbutikker og kunstauksjoner både i Australia og internasjonalt. Kunsten er blitt et politisk og kulturelt talerør for Australias minoritetsbefolkning.

Drømmetiden

Mange av motivene er knyttet til drømmetiden.  Aboriginenes drømmetid er alle tings opphav. Det er en mytologisk fortid da forfedreåndene skapte Jorda, dyrene, menneskene og lovene. Drømmetiden har verken begynnelse eller slutt, men eksisterer parallelt med vår tid. Ånden til de døde går tilbake igjen til drømmeverdenen.

På sentralørkenspråket Arrernte ble ordet altyerre brukt om drøm og tiden for skapelse. Det var egentlig sosialantropologer som tok i bruk begrepet drømmetid når de skulle omtale aboriginernes myter om verdens, menneskets skapelse og deres omfattende religiøse system.

Marginalisert

I dagens Australia er det ca 250.000 aboriginer. Sannsynligvis innvandret de til Australia for ca 60 000 år siden. Bruk av bilder har vært sentral i kulturen, det finnes fremdeles hulemalerier som viser aboriginenes liv for nesten 50.000 år siden.  James Cook ”oppdaget” Australia i 1788. Etter at den hvite mann inntok kontinentet, har Australias urbefolkninger vært marginalisert. Australske ordbøker definerte aboriginene som en del av faunaen helt frem til 1969. Diskrimineringen av urbefolkningen er ikke over, men gjennom kunst og krav om rett til land, skjer det en positiv utvikling.

Forskningsprosjekt

Utstillingen er blitt til som et resultat av en doktorgradsavhandling. Sosialantropologen Maria Øien har gjennomført to lange feltarbeid i det aboriginske samfunnet Daly River-Nauiyu Nambiyu ca 240 kilometer sør for Darwin i Nord-Australia. På det lille stedet med ca 400 innbyggere deltok hun i driften av et lokalt kunstsenter, Merrepen Arts.

-Forholdet mellom hvite og aboriginere kan være problematisk, fordi vår væremåte kan oppfattes som påtrengende av aboriginene. Jeg fant ut at den beste fremgangsmåten var å være litt tilbakeholden, samtidig som jeg jobbet hardt på kunstsenteret og viste min interesse for kunsten deres. Etter noen uker ble jeg invitert på jakt. Det ble starten på deres aksept av min tilstedeværelse. Etter et par måneder ble jeg ”adoptert” som en del av slekten deres, forteller Maria Øien.

Kunsten er i en skapelsesproses

Maria Øiens doktorgradsprosjekt er å utføre en antropologisk analyse av aboriginerkunst ved å studere kunstbevegelsen ved Merrepen Arts i Nauiyu Nambiyu i Nord- Australia.

-Kunsten er nært knyttet til den kulturelle og sosiale konteksten som er beskrevet ovenfor. Derfor gir kunsten et godt utgangspunkt for å forstå og analysere samfunnet Nauiyu og kunstnernes væren i verden.

-Jeg vil analysere konteksten i en kunstproduksjon, hvordan kunstmotivene utvikles gjennom bruk av symboler, stiler og motiver, og hvordan kunsten presenteres på kunstmarkedet. Dette vil kartlegge hvordan kunsten blir til og utvikles som resultat av et kontinuerlig samspill mellom kunstnernes kreative intensjoner, kulturelle malekonvensjoner og kunstmarkedets etterspørsel, forteller Maria Øien.

Copyright på bildene i webutstillingen tilhører kunstnerne og deres kunstsentre og må ikke kopieres uten tillatelse.

Innhold

Kunstnere

Ressurser

Lenker

Samtlige kunstsentre er interessert i å selge kunst til Norge.

Opprinnelig versjon

Se utstillingens opprinnelige nettside

Publisert 17. mars 2020 08:26 - Sist endret 1. apr. 2020 13:30