Innhald

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Eit godt eksempel på aboriginske kunstnarars nytenking er warrgadi, dilly-veskene.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

I fleire av utstillingsmotiva skildrar kunstnarane drøymetidshistorier. Ordet drøymetid oppstod på slutten av 1800-talet.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

"We paint the Stories of our Culture" – Australsk aboriginerkunst frå drøymetida til kunstgalleria.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

For aboriginske kunstnarar er det viktig å understreke at kunsten for dei er ”meir enn vakre bilete”.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Aboriginske kunstnarar seier ”Vår kunst er ikkje berre funnen på, den kjem frå drøymetida. Vi gjev dykk vår kultur gjennom vår kunst”.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Samtidskunsten i denne utstillinga er laga i perioden 2007 - 2010 og kjøpt ved kunstsenter i aboriginske lokalsamfunn.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Aboriginane er ingen einskapleg gruppe. Dei er delt i mange ulike regionale språkgrupper, og kvar språkgruppe er igjen delt i fleire slektsgrupper.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Tunga og coolamon er behaldarar som blei brukt til å frakte bushmat i. Barkbehaldaren, tunga, blir laga og brukt på Tiwi Islands. Coolamonen blir laga av tre. Den blir produsert og brukt over heile Sentral- og Nord-Australia.

Sist endra 29. apr. 2020 10:43 av Asbjørn Ness

Aboriginanes kunst blir ofte omtale som verdas eldste kunstform.