English version of this page

Fakta om museet

Bilde av arkitekturen til det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy
Foto: AART architects
  • Brukar: Kulturhistorisk museum 
  • Byggherre: Statsbygg
  • Oppdragsgjevar: Kunnskapsdepartementet
  • Eigar og driftsansvar: Universitetet i Oslo
  • Arkitekt: AART architects
  • Tekniske rådgjevarar: Multiconsult, Brekke & Strand
  • Samla areal: ca. 13.000 m2 BTA
  • Utstillingsareal: ca. 5000 m2 BTA
  • Ferdigstillast: 2024-2025
  • Opnast for publikum: 2025-2026

I tillegg til tredobling av utstillingsareala vil det nye museumsanlegget innehalde restaurant, auditorium, større museumsbutikk, betre vilkår for skuleomvisingar, laboratorium for publikumsdeltaking og areal for etablering av eit senter for vikingtidsforsking.

Publisert 19. des. 2019 13:32 - Sist endra 23. apr. 2020 08:00