English version of this page

Utstillingar på Vikingskiphuset

Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo rommar gravfunna frå Oseberg, Gokstad og Tune. Vikingskipshuset er stengt, det nye museet Vikingtidsmuseet som åpner i 2026.