Ellen Marie Næss

Image of Ellen Marie Næss
Norwegian version of this page
Phone +47 22135287
Mobile phone +47 99713602
Username
Visiting address Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Viking Age, Archaeology, Norse mythology, Exhibitions, Education

Publications

 • Næss, Ellen marie (2019) Loke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 UiO
 • Næss Ellen Marie.(2018) Vikinger med horn på hjelmen- Fleip eller fakta?. Forskning.no 2018 UiO
 • Næss, Ellen Marie; Magerøy Halvard (2018) Balder. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018  UiO
 • Næss, Ellen Marie (2011). Vikings afterlife voyage osebergs elusive ladies. Current World Archeology.  4(9), s 48- 52
 • Næss, Ellen Marie; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Vike, Vegard A; Eek, Ann Christine; Bjørgen, Inge; Landmark, Ingrid et al. (2011). Isens Arkeologi-funn fra fonner i fjellet. Utstilling.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 12. januar). Egilsaga fortalt for barn. [Radio].  Radio Norge, popcorn.
 • Horn, Jan; Næss, Ellen Marie & Vogt, Elisabeth Jansen (2015). Vikingskipene Oversatt til;Engelsk,Tysk,Spansk,Russisk, Japansk,Kinesisk,italiensk,fransk. Normann kunstforlag.  ISBN 978-82-7670-227-9.  36 s.

View all works in Cristin

 • Aannestad, Hanne Lovise & Næss, Ellen Marie (2020, 24. august). Viking Ship Museum: Taking Care of the Legacy. [Internett].  Viking TV.
 • Næss, Ellen Marie (2020). Fenrisulven. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Frigg. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Frøy. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Magne i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Midgardsormen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Nanna. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Vår i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2020). Årvak og Alsvinn. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie & Lunde, Knut (2020). Rån. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Alver. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Brokk-i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Elivåger. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Hel. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Idunn. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Jotner. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Loke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Mjølner. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Torgerd Hølgabrud. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2019). Yme i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Ask og Embla. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Bifrost. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Brage. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Brisingamen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Bure. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Hod. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Naglfar-i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Ragnarok. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Særimne-i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Valhall. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Ve- gud i norrøn mytologi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Vidar. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2018). Vikinger med horn på hjelmen- Fleip eller fakta?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Næss, Ellen Marie & Magerøy, Hallvard (2018). Balder. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie & Magerøy, Hallvard (2018). Tor. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie & Magerøy, Halvard (2018). Frøya. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie & Magerøy, Halvard (2018). Odin. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Næss, Ellen Marie (2017). Krigerene fra Gjermundbu-Vikingene som aldri døde. Heftet Ringerike.  (89), s 73- 75
 • Kool, Anneleen; Poulsen, Axel Dalberg; Næss, Ellen Marie & Tessem, Liv Berit (2015, 06. juli). Vikingenes grønne arv strutter av liv og lære.
 • McHale, Emily; McQueen, Caitlin; Christensen, Mikkel; Braovac, Susan; Næss, Ellen Marie & Hauer, David (2015). Barnesøndag: Oseberglaboratoriet (Family day: The Oseberg Laboratory).
 • Kool, Anneleen; Næss, Ellen Marie & Poulsen, Axel Dalberg (2014). Vikinghagen - Verdens Kuleste Dag 2014.
 • Kool, Anneleen; Poulsen, Axel Dalberg; Aas, Ingrid; Jessen, Tor; Næss, Ellen Marie; Bøckman, Petter; Birkeland, Anne; Grønbech, Marit Elisabeth; Oppedal, Anita; Bergersen, Nils-Petter; Løvold, Andreas; Neergaard, Anders; Hunstad, Johnny & Fostad, Oddmund (2014). Vikinghagen.
 • Poulsen, Axel Dalberg; Kool, Anneleen & Næss, Ellen Marie (2014). Åpning av Vikinghagen.
 • Bill, Jan & Næss, Ellen Marie (2013, 16. oktober). Mysteriet rundt Osebergskipet. [TV].  NRK TV Distriktsnyheter Østlandssendingen.
 • Næss, Ellen Marie (2011). Vikings afterlife voyage osebergs elusive ladies. Current World Archeology.  4(9), s 48- 52 Show summary
 • Næss, Ellen Marie; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Vike, Vegard A; Eek, Ann Christine; Bjørgen, Inge; Landmark, Ingrid; Liholm, Kine; Rostad, Gøril & Semb, Ellen (2011). Isens Arkeologi-funn fra fonner i fjellet.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 12. januar). Egilsaga fortalt for barn. [Radio].  Radio Norge, popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2010, 10. februar). Egilsasga for barn. [Radio].  radio Norge Popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2010, 17. november). Fortellingen om Eirik Raude,Tilrettelagt for barn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 23. november). Fortellingen om Leiv erikson, tilrettelagt for barn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 01. desember). Fortellingen om Norne Gjest, tilrettelagt for barn. [Radio].  Radio norge, popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 28. januar). Hygiene i gamle Roma for barn. [Radio].  radio Norge , popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 02. februar). Hygiene i middelalderen for barn. [Radio].  Radio Norge, popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 25. januar). Kveldsåpent Intervju om Egil Skallagrimsson. [Radio].  NRK P1.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 08. juni). Mat i vikingtiden og middelalderen tirettelagt for barn. [Radio].  Radio Norge, popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 19. januar). Norgesmagasinet. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2010). Oseberg`s evasive Ladies. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2010, 15. september). Skatten i Mildenhall tilrettelagt for barn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 06. oktober). Slaget i Teutunburger skogen, tilrettelgt for barn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 23. februar). Soga om Egil skallagrimson tilrettelagt for barn del 2. [Radio].  radio Norge, Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 08. september). Torbjørg spåkone tilrettelgt for barn. [Radio].  Radio Norge. Popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 21. januar). Vikingtiden for barn. Popcorn. [Radio].  Radio Norge.
 • Næss, Ellen Marie (2010, 16. februar). soga om Egil skallagrimson tilrettelagt for barn. [Radio].  radio Norge, popcorn.
 • Næss, Ellen Marie (2009, 08. mars). Kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 15. mars). Kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 25. april). Kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 25. oktober). Kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 01. november). Kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 26. januar). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 03. februar). Popcorn. [Radio].  radio norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 05. mai). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 14. mai). Popcorn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 20. mai). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 28. mai). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 04. juni). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 09. juni). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 18. juni). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 09. februar). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 17. februar). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 26. februar). Popcorn. [Radio].  radio norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 13. januar). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 15. oktober). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 13. oktober). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 21. oktober). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 29. oktober). Popcorn. [Radio].  radio Norge, popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 04. mars). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 19. mars). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 21. april). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 24. mars). Popcorn. [Radio].  radio norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 02. april). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 16. april). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 30. april). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 05. november). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 10. november). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 18. november). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 26. november). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 03. desember). Popcorn. [Radio].  Radio Norge, popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 10. desember). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 16. desember). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 25. juni). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 20. august). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 27. august). Popcorn. [Radio].  Radio Norge, Popcorn. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 02. september). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 10. september). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 16. september). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 22. september). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 30. september). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 08. oktober). Popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 12. april). Richard banksAdventures with purposeQuest for the viking spirit. [TV].  Richard banks adventures with purpose. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 21. februar). kosmo. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 20. januar). popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie (2009, 07. april). popcorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Fahre, Lena; Næss, Ellen Marie; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Arnestad, Anna; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad.
 • Næss, Ellen Marie (2008, 23. desember). Popocorn. [Radio].  Radio Norge. Show summary
 • Næss, Ellen Marie; Fahre, Lena; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Show summary
 • Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fahre, Lena; Fossum, Anitra & Næss, Ellen Marie (2008). Katalog og utstiilingstekster til utstillingen "Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad". Katalogen (24 s.) er utgitt av Kulturhistorisk museum, UiO og Midgard historisk senter, Vestfold fylkeskommune.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:25 PM - Last modified Feb. 3, 2021 2:10 PM