Forsiden

To kvinner jobber med en gjenstand på laboratorium.

Kulturhistorisk museum driver forskning på høyt internasjonalt nivå og er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie.

Samlingene

Vi har over tre millioner gjenstander i våre samlinger. Her finnes etnografiske gjenstander, vikingskip, kirkekunst fra middelalderen, Myntkabinettet, samlinger fra Egypt og antikken.

Forskning

Kulturhistorisk museum driver forskning på høyt internasjonalt nivå. Tverrfaglige forskergrupper arbeider med temaer innenfor museets satsingsområder, og er en del av internasjonale forskningsnettverk. 

Utgravninger

Kulturhistorisk museum utfører arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet. Museet er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser innen kulturminnevernet.

Våre museer

På Historisk museum kan du se utvalgte gjenstander fra Norges største kulturhistoriske samlinger og lære mer om Norges historie og verdens kulturelle mangfold.

Verdens best bevarte vikingskip finner du hos oss. Her kan du lære mer om vikingene og hvordan de påvirket en hel verden. Det nye verdensledende Vikingtidsmuseet åpner i 2026.

Universitetet i Oslo er Norges eldste universitet og har satt tydelige spor i vår historie. Museum for universitets- og vitenskapshistorie speiler det historiske mangfoldet og knytter det til vår nåtid og framtid.

Faglige arrangementer

 • Collage of three pictures showing one cauldron plates with different types of food. Tracing, Shaping and Reshaping Culinary Heritage 5. sep. 2022 09:00

  CONFERENCE 2022: Food is both multisensory and intangible. How does food history help us understand our past, present and future society? At this conference you will gain new and valuable knowledge about contemporary and historical food studies from different research areas and perspectives.

 • Gul plakat med teksten "Thinking through exhibition making". Thinking Through Exhibition Making 8. sep. 2022 12:00

  This seminar will focus on the research potentials related to the collaborative and multidisciplinary nature of exhibition making. The Research Council of the Museum of Cultural History would like to welcome you all to join us for this one day event.

Finn ansatte ved Kulturhistorisk museum

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

  Vår forskning

  Historisk museum, Vikingtidsmuseet og Museum for universitets- og vitenskapshistorie er organisert under Kulturhistorisk museum.

  Kulturhistorisk museum