English version of this page

Personer

Søk etter ansatte

Personar 1 - 25 av 173
Namn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ingvild Solberg i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Bilete av Fabrizio Andriulo Andriulo, Fabrizio Forsker +47 22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Astrup, Eva Elisabeth Professor emeritus +47 22859504 evabetas@extern.uio.no
Bilete av Irmelin Axelsen Axelsen, Irmelin Stipendiat +47 22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Bakken, Bente Follestad Seksjonssjef +47 22859577 b.f.bakken@khm.uio.no
Bilete av Ainur Begim Begim, Ainur Postdoktor +47 22859977 ainur.begim@khm.uio.no
Bilete av Inger Marie Berg-Hansen Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi
Bilete av Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet
Bilete av Jan Bill Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 jan.bill@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Vikingskipene på Bygdøy
Bilete av Inge Bjørgen Bjørgen, Inge Overingeniør +47 22859973 +47 48048139 inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47 22859805 +4795759238 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bilete av Kisra Sabri Botani Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Bilete av Louis Boumans Boumans, Louis Prosjektleder +47 22859425 +47-45692408 louis.boumans@khm.uio.no
Bilete av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bilete av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind Konservator +47 22859971 +4741904379 ebratlie@extern.uio.no Konservering
Bilete av Per Mejlænder Brynning Brynning, Per Mejlænder Rådgiver +47 99237227 p.m.brynning@khm.uio.no arrangement, Markedsføring
Bilete av Marta Buday Buday, Marta Seniorkonsulent +47 22851961 marta.buday@khm.uio.no Administrasjon, Regnskap, Økonomi, Avstemming, Kontrollprogram, Fakturaer, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Driftsmidler, Opplæring
Bøckman, Ingvild Tinglum Rådgiver +47 22859543 +4799440880 i.t.bockman@khm.uio.no
Bilete av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør +4790681660 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Bilete av Jørn Henry Christiansen Christiansen, Jørn Henry Rådgiver +47 22851929 +4790750907 j.h.christiansen@khm.uio.no
Bilete av Hege Damlien Damlien, Hege Førsteamanuensis +47 22851948 +47 95169877 hege.damlien@khm.uio.no Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi
Dell'Unto, Nicoló Førsteamanuensis nicolo.dellunto@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47 22851920 +47 95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilete av Karoline Dowson Dowson, Karoline Seniorrådgiver +47 22859536 +47 94886879 karoline.dowson@khm.uio.no Markedsføring, arrangement
Bilete av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47 90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi, Etikk, Bærkraftighet