English version of this page

Personer

Søk etter ansatte

Personer 1 - 25 av 169
Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver +47 22859928 +47 91649293 i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Bilde av Fabrizio Andriulo Andriulo, Fabrizio Postdoktor +47 22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Astrup, Eva Elisabeth Professor emeritus +47 22859504 evabetas@extern.uio.no
Bilde av Irmelin Axelsen Axelsen, Irmelin Stipendiat +47 22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Bilde av Maryam Babashahi Babashahi, Maryam Konservator (overingeniør) 22859373 92055898 maryam.babashahi@khm.uio.no Konservering, Laborativ arkeologi, Arkeologisk konservering
Bilde av Ainur Begim Begim, Ainur Postdoktor +47 22859977 ainur.begim@khm.uio.no
Bilde av Inger Marie Berg-Hansen Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Steinalderregistrering
Bilde av Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet
Bilde av Jan Bill Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 jan.bill@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Vikingskipene på Bygdøy
Bilde av Inge Bjørgen Bjørgen, Inge Overingeniør +47 22859973 +47 48048139 inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47 22859805 95759238 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bilde av Kisra Sabri Botani Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Prosjektleder +47 22859425 +47-45692408 louis.boumans@khm.uio.no
Bilde av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bilde av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind Konservator +47 22859971 +4741904379 eivind.bratlie@khm.uio.no Konservering
Bilde av Marta Buday Buday, Marta Seniorkonsulent +47 22851961 marta.buday@khm.uio.no Administrasjon, Regnskap, Økonomi, Avstemming, Kontrollprogram, Fakturaer, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Driftsmidler, Opplæring
Bilde av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør 90681660 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Dahl, June Vitenskapelig assistent juned@student.iln.uio.no
Bilde av Hege Damlien Damlien, Hege Førsteamanuensis +47 22851948 +47 95169877 hege.damlien@khm.uio.no Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi
Dell'Unto, Nicoló Førsteamanuensis nicolo.dellunto@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47 22851920 +47 95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilde av Karoline Dowson Dowson, Karoline Seniorrådgiver +47 22859536 +47 94886879 karoline.dowson@khm.uio.no Markedsføring, arrangement
Bilde av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47 90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi, Etikk, Bærkraftighet
Bilde av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine +47 22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilde av Katherine Elliott Elliott, Katherine Universitetslektor +47 22859927 katherine.elliott@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk