English version of this page

Personer

Søk etter ansatte

Personar 1 - 25 av 175
Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Rachel Altpeter Altpeter, Rachel Arkeologisk konservator +47 90146303 Rachel.Altpeter@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet
Andreassen, Ingvild Solberg i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Astrup, Eva Elisabeth Professor emeritus evabetas@extern.uio.no
Bilete av Irmelin Axelsen Axelsen, Irmelin Stipendiat +47 22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Bakken, Bente Follestad Seksjonssjef +47 22859577 93029605 b.f.bakken@khm.uio.no
Bilete av Inger Marie Berg-Hansen Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Materiell kultur, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi, Natur og samfunn, Hunter-gatherers
Bilete av Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet
Bilete av Jan Bill Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 jan.bill@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Vikingskipene på Bygdøy
Bilete av Inge Bjørgen Bjørgen, Inge Overingeniør +47 22859973 inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47 22859805 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bilete av Letizia Bonelli Bonelli, Letizia Overingeniør +47 92170450 letizia.bonelli@khm.uio.no
Bilete av Kisra Sabri Botani Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Bilete av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bilete av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind ebratlie@extern.uio.no Konservering
Bilete av Grethe Bjørkan Bukkemoen Bukkemoen, Grethe Bjørkan Rådgiver +47 22841919 97173738 g.b.bukkemoen@khm.uio.no Bosetningsarkeologi, Graver, Hushold, Landskapsarkeologi, Identitet, Våtmarksdeponeringer, Jernfremstilling, Jernalder, Arkeologi
Bøckman, Ingvild Tinglum Rådgiver i.t.bockman@khm.uio.no
Bilete av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon, Grunnlovsjubileet, Bildelredaktør Utstillinger Mynt Bildelredigering Pride
Bilete av Jørn Henry Christiansen Christiansen, Jørn Henry Rådgiver +47 22851929 j.h.christiansen@khm.uio.no
Bilete av Hege Damlien Damlien, Hege Førsteamanuensis +47 22851948 hege.damlien@khm.uio.no Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi
Bilete av Lavinia de Ferri de Ferri, Lavinia Førsteamanuensis l.de.ferri@khm.uio.no
Bilete av Nicoló Dell'Unto Dell'Unto, Nicoló Førsteamanuensis +46738089778 nicolo.dellunto@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47 22851920 +47 95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilete av Karoline Dowson Dowson, Karoline Seniorrådgiver +47 22859536 karoline.dowson@khm.uio.no Markedsføring, arrangement
Bilete av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi, Etikk, Bærkraftighet
Bilete av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf