Personer

Søk etter ansatte

Personer 1 - 25 av 159
Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver +47-22859928 +47-91649293 i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Bilde av Fabrizio Andriulo Andriulo, Fabrizio Postdoktor +47-22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Bilde av Irmelin Axelsen Axelsen, Irmelin Stipendiat +47-22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Metodeutvikling, Arkeologi, Metallsøkerfunn, GIS
Bilde av Maryam Babashahi Babashahi, Maryam Konservator (overingeniør) 22859373 92055898 maryam.babashahi@khm.uio.no Laborativ arkeologi, Arkeologisk konservering, Konservering
Bilde av Ainur Begim Begim, Ainur Postdoktor +47-22859977 ainur.begim@khm.uio.no
Bilde av Inger Marie Berg-Hansen Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47-22851913 +47-41688955 i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Steinalderregistrering
Bilde av Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, etnisitet, fangst
Bilde av Jan Bill Bill, Jan Professor +47-22859556 +47-99887225 jan.bill@khm.uio.no Vikingskipene på Bygdøy, Vikingtid, Arkeologi
Bilde av Peter Bjerregaard Bjerregaard, Peter Seniorrådgiver +47-22845779 peter.bjerregaard@khm.uio.no Sosialantropologi, Kunst og antropologi, Visuel antropologi, Museologi, Utstillinger, Materiell kultur, Design
Bilde av Inge Bjørgen Bjørgen, Inge Overingeniør +47-22859973 +47-48048139 inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47-22859805 95759238 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bilde av Kisra Sabri Botani Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Reise, Kontrollprogram, Refusjoner, Lønn, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Fakturaer
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Prosjektleder +47-22859425 +47-45692408 louis.boumans@khm.uio.no
Bilde av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no alunkonservert tre, Konservering, Osebergfunnene, arkeologisk konservering
Bilde av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind Konservator +47-22859971 41904379 eivind.bratlie@khm.uio.no Konservering
Bilde av Marta Buday Buday, Marta Seniorkonsulent +47-22851961 marta.buday@khm.uio.no Reise, Avstemming, Opplæring, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Refusjoner, Administrasjon, Fakturaer, Kontrollprogram, Lønn, Fakturaer
Bilde av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør 90681660 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Grunnlovsjubileet, Fotograf, Dokumentasjon
Bilde av Wenche Christophersen Christophersen, Wenche Seniorkonsulent +47-22859972 Kontortlf. +47 22859972 wenche.christophersen@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Brukerstøtte
Damlien, Hege Førsteamanuensis +47-22851948 +47-95169877 hege.damlien@khm.uio.no Cultural transmission, Steinalder, Mesolithic, Hunter-gatherers, Steinteknologi, Arkeologi, Colonization
Danielsen, Christina Fredrikke Rådgiver +47-22851926 +47-22851922 chrisfda@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47-22851920 +47-95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilde av Karoline Dowson Dowson, Karoline Seniorrådgiver +47-22859536 karoline.dowson@khm.uio.no
Bilde av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47-90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi
Bilde av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine +47-22859979 ace@extern.uio.no Fotograf, Dokumentasjon
Bilde av Katherine Elliott Elliott, Katherine Universitetslektor +47-22859927 katherine.elliott@khm.uio.no Museumspedagogikk, Utstillinger