Rachel Altpeter

Arkeologisk konservator
Bilete av Rachel Altpeter
English version of this page
Telefon +47 90146303
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgaten 34 Økern næringspark 0580 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområde

Konservering av arkeologiske funn fra Follobane prosjektet. I hovedsak behandling av metaller og vått organisk materiale fra den store middelalderutgravning i Oslo sentrum.

Faglige interesser

Metodeutvikling, kompositte objekter, feltkonservering, konservering av glas, materiell kultur i middelalderen

Bakgrunn

BA Arkeologi fra Bamberg, Tyskland (2012)

MA/MSc Konservering for arkeologi og museer fra University College London (2015)

Praktisk erfaring med konservering av arkeologiske funn fra forskjellige utgravninger i Sør-Tyskland.

Emneord: Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet
Publisert 12. apr. 2021 13:34 - Sist endra 18. juni 2021 14:57