English version of this page

Om Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum er ein del av Universitetet i Oslo. Vi har to museumsbygningar, Vikingskipshuset på Bygdøy og Historisk museum på Tullinløkka. Vi er eit forskingsmuseum og har Noregs største samling av etnografiske og historiske gjenstandar, frå steinalderen og fram til nyare tid.

Kontakt oss

Besøksadresser

  • Historisk museum, Frederiks gate 2, 0164 Oslo
  • Vikingskipshuset, Huk aveny 35, 0287 Oslo

Postadresse

  • Postboks 6762 St. Olavsplass, 0130 Oslo

Finn fram på Kulturhistorisk museum

Bygningar, adresser, områder og kart

Jobb ved Kulturhistorisk museum