English version of this page

Foto

Kulturhistorisk museum forvaltar eit omfattande arkiv med meir enn 500 000 bilete, fyrst og fremst av museets samlingar. Museet har også fotografi av faste fornminne, arkeologiske utgravingar, og fotosamlingar etter blant andre Roald Amundsen og Carl Lumholtz. Arkivet inneheld også antropologiske feltfotografi.