Foto - leveringsbetingelser

1. Vi har normalt en leveringstid på 4 til 12 uker avhengig av bestillingens størrelse og omfang. Ved store bestillinger må det påregnes noe lengre leveringstid.

2. Følgende opplysninger må angis klart leselig ved gjengivelsen:

a) Opphavsretten til fotografiet/ene tilhører Kulturhistorisk museum. Ved publisering angis således: "© Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo" samt fotografens navn.

b) Brukes et utsnitt av fotografiet må dette opplyses.

c) Gjenstandens art. Hvis gjenstanden bare er gjengitt som detalj må dette opplyses.
 
d) Funnsted eller geografisk region.

3. Fotografiene tillates ikke overdratt, solgt eller på annen måte overlatt til andre uten tillatelse fra Kulturhistorisk museum.

4. Det er lånetakers ansvar å vise aktsomhet ved bruk av fotografier, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jf. åndsverksloven § 45c.

5. Ett eksemplar av det ferdige produkt kan sendes til:

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Utstillings- og publikumsseksjonen - Kommunikasjon
Postboks 6762 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, NORGE

Publisert 15. apr. 2008 14:20 - Sist endret 31. okt. 2016 16:32