English version of this page

Fotografering og filming i museene

Fotografering og filming til privat bruk er tillatt i museene så lenge det ikke brukes stativ, lys eller annet ekstra utstyr. Fotografering og filming til andre formål, samt der det er behov for å bruke ekstra utstyr, krever en særskilt tillatelse.

Redaksjonell bruk

Tillatelse til fotografering og filming i museene som ikke er til privat bruk, gis av presse- og markedsrådgiver. Det gis normalt tillatelse til foto og filming for nyhetsmedier og magasiner hvor opptaket skal brukes i forbindelse med redaksjonell omtale.

Kommersiell bruk

Når det gjelder tillatelse til kommersielle opptak, skal det vurderes hvorvidt bruken av opptakene vil kunne skade museets forhold til omverden. Museets gjenstander bør ikke brukes som bakgrunn for markedsføring av forbruksvarer og kommersielle tjenester. Vanligvis gis det ikke tillatelse til kommersielle opptak.

For søknad om fotografering og filming i museene, vennligst bruk søknadsskjema.

Send søknad om fotografering og filming i museene

Søk her

Publisert 27. nov. 2015 13:45 - Sist endret 30. apr. 2019 14:25