Helse, miljø og sikkerhet ved Kulturhistorisk museum

HMSB-rådgivere ved Kulturhistorisk museum: Gunvor Hesla-Halvorsen og Jan S. Jensen

Kontakt oss på hms-b@khm.uio.no

Lokal beredskapsplan

Systematisk HMS-arbeid ved KHM

Prosedyrer

HMS-tilretteleggelser og tilpasninger: De som har behov for spesiell tilretteleggelse i sin arbeidssituasjon kan melde sine behov direkte til HMS-koordinator. Enkle tilretteleggingstiltak går fortløpende. Mer omfattende og kostnadskrevende tilretteleggelser må dokumenteres med uttalelse fra lege/spesialist.
 

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

UiOs nødnummer: 22 85 66 66

Vakttelefon/Vakt- og alarmsentralen: 22 85 50 07

Vakt- og alarmsentralen Campus Sentrum: 91 11 81 49