Helse, miljø og sikkerhet ved Kulturhistorisk museum

HMSB-rådgivere ved Kulturhistorisk museum: Gunvor Hesla-Halvorsen og Jan S. Jensen

Kontakt oss på hms-b@khm.uio.no

Lokal beredskapsplan

Systematisk HMS-arbeid ved KHM

Prosedyrer

HMS-tilretteleggelser og tilpasninger: De som har behov for spesiell tilretteleggelse i sin arbeidssituasjon kan melde sine behov direkte til HMS-koordinator. Enkle tilretteleggingstiltak går fortløpende. Mer omfattende og kostnadskrevende tilretteleggelser må dokumenteres med uttalelse fra lege/spesialist.
 

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Vakttelefon sentrum:
kl. 07.00-21.30: 906 36 297