Drift og vedlikehold av KHMs bygg

KHM har jevnlige kontaktmøter med Eiendomsavdelingen Driftsområde Sentrum om byggene vi disponerer. Fra KHMs side møter avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen og HMS-koordinator Jan S. Jensen.

Vedlikehold og ombygging

Kontaktmøtene tar for seg viktige ombyggings- og vedlikeholdssaker som dokumenteres løpende gjennom referater.
Jan S. Jensen tar imot innspill/saker og vurderer i samråd med Karsten Aase-Nilsen om disse skal inn på sakslisten til driftsmøtene, eller om de skal meldes til Driftsområde Sentrum som sak som skal løses fortløpende.  

Bistand fra Eiendomsavdelingen (EA)

Trenger man bistand av Eiendomsavdelingen til mindre saker eller man vil melde fra om noe, kan man sende e-post direkte til teknisk-khm@admin.uio.no, eller til j.s.jensen@khm.uio.no.

 

Publisert 7. nov. 2012 12:35 - Sist endret 10. juli 2018 11:25