Drift og vedlikehold av KHMs bygninger

    

HMSB- rådgiver ved KHM har en koordinerende rolle opp mot Eiendomsavdelingen ved UiO. 

Rollen består av:

  • Oppfølging av rehabilitering- og byggeprosjekter
  • Oppfølging av drift, forvaltning og flytteprosesser
  • Prosjektkoordinator for KHM i større byggesaker

Deltar på jevnlige dialogmøter og planleggingsmøter med EA.

Hver ansatt skal selv melde inn skader, mangler og behov til Eiendomstjenestens nettside.

 

Publisert 7. nov. 2012 12:35 - Sist endra 8. mars 2022 16:00