Verneombod ved Kulturhistorisk museum

Camilla C. Wenn er fungerande lokalt hovudverneombod ved Kulturhistorisk museum for perioden 2022 - 2023.

Vara er Anette Lislerud.

Verneombod for perioden 2022-2023

Verneområde Verneombod Vara

Museumsadministrasjonen 

Anette Lislerud

 

Utstillings- og publikumsseksjonen - UPS

Lars Martin Hanssen

Ida Marie Bjørknes Gaarder

Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie - SENKU

Ralfs Znotins

Arne A. Perminow

Seksjon for samlingsforvaltning - SF Magne Samdal Pia K Edqvist

Arkeologisk seksjon - AS

Jes Martens Axel J. Mjærum
FUN/ kontor

Camilla C. Wenn

Jo-Simon Frøshaug Stokke
FUN/ felt Ellen K. Friis Linnea S. Johannessen

Oppgåver og roller

Verneomboda skal ta hand om arbeidstakaranes interesser i saker som gjeld arbeidsmiljøet. Verneomboda skal sjå til at verksemda er innretta og vedlikehalde i tråd med regelverket, og at arbeidet blir utført på ein slik måte at omsynet til arbeidstakarnes sikkerheit, helse og velferd er teken hand om.

Ved KHM har vi sju verneområde: Museumsadministrasjonen, Arkeologisk seksjon (AS), Utstillings- og publikumsseksjonen (UPS), Seksjon for samlingsforvaltning (SF) og Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU). I tillegg FUN/ kontor og FUN/ felt.

Kontakt

Ein kan kontakte verneomboda enkeltvis (sjå kontaktinformasjon i lista over), eller ein kan sende e-post til felleslista: verneombud@khm.uio.no

Val av verneombod

Verneomboda blir valde for ein periode på 2 år. Det same gjeld for varafunksjonen.

Ressursar

Publisert 19. aug. 2015 11:52 - Sist endra 30. nov. 2022 13:49