Verneombud ved Kulturhistorisk museum

Camilla C. Wenn er lokalt hovedverneombud ved Kulturhistorisk museum. Vara er Anne Karin Håbu.

Verneombud for perioden 2018-2020

Verneområde Verneombud Vara

Seksjon for administrative støttetjenester - SAS

Hege Cathrine Larsen Marta Buday
Utstillings- og publikumsseksjonen - UPS

Ellen Marie Næss

Eili Lindø
Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi - SENKU Housang Khazaei Ralfs Znotins
Seksjon for samlingsforvaltning - SF Anne Håbu Calin Constantin Steindal

Arkeologisk seksjon - AS

Axel Mjærum Hanne L. Aannestad
FUN/kontor

Camilla C. Wenn

Jo-Simon Frøshaug Stokke
FUN/felt Julian Robert Post Martinsen Jessica Leigh McGraw

Oppgaver og roller

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt i tråd med regelverket, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Ved KHM har vi syv verneområder: Seksjons for administrative støttetjenester (SAS), Arkeologisk seksjon (AS), Utstillings- og publikumsseksjonen (UPS), Seksjon for samlingsforvaltning (SF) og Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK). I tillegg FUN/kontor og FUN/felt.

Kontakt

Verneombudene kan kontaktes enkeltvis (se kontaktinformasjon i listen over), eller man kan sende mail til felleslisten: verneombud@khm.uio.no

Valg av verneombud

Verneombudene velges for en periode på 2 år. Det samme gjelder for varafunksjonen.

Ressurser

Publisert 19. aug. 2015 11:52 - Sist endret 21. feb. 2019 10:44