Jostein Bergstøl

Førsteamanuensis
Bilete av Jostein Bergstøl
English version of this page
Telefon +47/22 85 19 05
Rom 314
Brukarnamn
Besøksadresse S.Olavsgt 29
Postadresse Postboks 6762 St.Olavsplass 0130 Oslo

Faglige interesser

Arbeider mest med temaene jakt, fangst og etnisitet.

Emneord: Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet

Publikasjonar

 • Bergstøl, Jostein (2020). Hunting native reindeer, while herding imported ones? Some thoughts on the development of Saami pastoralism. I Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina & Fjellström, Markus (Red.), Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology. The Archaeological society of Finland. ISSN 978-952-68453-7-1. s. 34–45.
 • Gjerde, Hege Skalleberg & Bergstøl, Jostein (2020). Sámi Vikings? I Aannestad, Hanne Lovise; Pedersen, Unn; Moen, Marianne; Naumann, Elise & Berg, Heidi Lund (Red.), Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II. Routledge. ISSN 9780367364526. s. 166–178. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.4324/9780429346194.
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper og ledegjerder fra steinalder til jernalder i Elverum. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 297–309. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper for elg fra neolitikum og bronsealder i innlandet og deres kulturelle betydning. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 311–321. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergstøl, Jostein (2015). Trapping pits for reindeer - a discussion on Construction and dating. I Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (Red.), Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen. ISSN 9788278870426. s. 49–54.
 • Bergstøl, Jostein (2015). 8000 år gamle fangstgroper for elg? Viking. ISSN 0332-608X. 78, s. 47–62.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstgroper, fangstgraver eller dyregraver? I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 136–141.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Lillebror ser deg. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 16, s. 139–142.
 • Bergstøl, Jostein (2009). Samisk og norsk arkeologi. Historieproduksjon, identitetsbygging eller politikk? Primitive tider. ISSN 1501-0430. 11, s. 75–82.
 • Bergstøl, Jostein & Reitan, Gaute (2008). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. Et bidrag til debatten omkring samenes sørgrense i forhistorisk tid. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(1), s. 9–27.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Sørsamisk historie. Beretningen om en samisk utkant eller en helt særegen utvikling? I Lyngman, Susanne (Red.), Om sørsamisk historie. Foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007. Stiftelsen Saemien Sijte. ISSN 978-82-993781-5-4. s. 19–27.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Pollenkorn til besvær. Var det fangstfolk som dyrket korn, eller bønder som fangstet elg i østerdalsområdet i jernalderen. I Skre, Dagfinn; Glørstad, Håkon & Skar, Birgitte (Red.), Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-027-3. s. 323–328.
 • Østmo, Einar & Bergstøl, Jostein (2004). Forskning, samling og vern. Hundre års arkeologi på Tullinløkka, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. s. 84–105.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Universitetets myntkabinett, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. s. 105–113.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Creoles in Iron Age Norway? Archaeological Review from Cambridge. ISSN 0261-4332. 19(2), s. 7–24.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Gravene i fangstmarka. Hvem ligger der, og hvorfor? På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år. NIKU. ISSN 82-8101-011-8. s. 53–57.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bergstøl, Jostein (2009). Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen. ISBN 1504-3266.
 • Bergstøl, Jostein; Eek, Ann Christine & Perminow, Arne Aleksej (2004). Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 82-8084-019-2. 191 s.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Scandinavian archehological practice - in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering. 457 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bergstøl, Jostein & Friis, Ellen Kathrine (2020). Jegerne ved Olstappen. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436. s. 140–149.
 • Bergstøl, Jostein (2018). Some thoughts around the development of the intensive Sami reindeer herding.
 • Bergstøl, Jostein (2018). Samernas tid. [TV]. SVT og NRK.
 • Bergstøl, Jostein & Martinsen, Julian Robert Post (2017). Fisk med lang holdbarhet.
 • Bergstøl, Jostein (2016). Review of the Glasgow EAA meeting. Scottish archaeological journal. ISSN 1766-2028. 38, s. 71–72. doi: 10.3366/saj.2016.0065.
 • Bergstøl, Jostein (2016). Fangst av villrein på Hardangervidda. I Pundsvik, Tor & Frøstrup, Johan Christian (Red.), Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Friluftsforlaget. ISSN 978-82-91-49562-0. s. 98–111.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Storviltjakt i fortiden.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Big game Hunters along the Vinstra watercourse.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Villrein og villreinfangst som verdensarv. [TV]. NRK 1, Dagsrevyen 21.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstanlegget på Svoi.
 • Bergstøl, Jostein (2014). På jakt etter jegerne, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. s. 37–41.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Svøm Rudolf, svøm.. Noen tanker om hvordan jegerne på Nordvidda klarte å fange så mange rein.
 • Bergstøl, Jostein & Hufthammer, Anne Karin (2014). Utnyttelsen av de store elg- og reintrekkene på østsiden av Jotunheimen.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Kontaktformer og kontaktsoner.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Den gamle reinfangsten på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Her bodde steinalderjegerne. [TV]. Østnytt og Norge i dag. NRK 1.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Fangst og jakt av reinsdyr. Betydningen fro fjellandets befolkning.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Lillebror ser deg. Innleder og moderator for sesjonen "All makt til arkeologene?".
 • Bergstøl, Jostein; Bjørkli, Birgitte; Vihovde, Trond; Ruset, Hildegunn Maria Haanes & Friis, Ellen Kathrine (2013). Arkeologi langs Vinstravassdraget.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Storviltjegere langs vinstravassdraget.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Villreinfangsten på Nordvidda. [Radio]. Friluftsmagasinet NRK P1.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Samer i sør. Hvordan kan man si at bosettingsspor er samiske?
 • Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle & Wammer, Elling Utvik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. [Radio]. NRK. P2, Ekko - Viten..
 • Bergstøl, Jostein (2012). Debatt i Kulturnytt om bruk av metalldetektorer. [Radio]. NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein (2012). Another big melt.
 • Bergstøl, Jostein (2012). Reindeer hunting and trapping. On and off the ice.
 • Bergstøl, Jostein (2011). High altitude archaology in South Norway. Two day excursion to different sites in the Norwegian mountains.
 • Bergstøl, Jostein (2011). Samer på Dovrefjell i jernalder og middelalder.
 • Bergstøl, Jostein (2009). Villreinfangst og bosetting på Hardangervidda. [Radio]. Friluftsmagasinet, NRK P1.
 • Amundsen, Hilde Rigmor & Bergstøl, Jostein (2008). Erfaringer fra et ensesongprosjekt: Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Verdt å vite spesial. [Radio]. NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Funn av samiske tufter i Valdres. [TV]. NRK Østnytt.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samisk jernalder i Østerdalen. [Internett]. Forskning.no.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Om samer i Østerdalen. Intervju om doktoravhandlingen. [TV]. Oddasat.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Sørsamer siden jernalderen. [Radio]. NRK Trøndelag.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen i jernalderen. [Radio]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2008). ELGsamer i Østerdalen. [Avis]. Apollon.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Sør-Norge i førhistorisk tid.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Hybridity on the border between the South Sami and the Norse.
 • Bergstøl, Jostein (2008). From Moose to Reindeer. Hunting and trapping as a motor for ethnic change.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Kampen om historien. Samisk arkeologi i Sør-Norge.
 • Bergstøl, Jostein & Amundsen, Hilde R. (2008). Erfaringer fra et ”ensesongsprosjekt”, Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fangst og fangstkulturer.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Faglig program for vassdragsundersøkelser i Sør-Norge og kunnskapsstatus.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fra elgjakt til villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i østerdalen i førhistorisk tid.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samisk bosetning i Østerdalen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalsområdet.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samiske kulturminner.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Arkeologi på (tre)grensen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Om samisk kultur i Sør-Norge i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Da Harald Hårfagre giftet seg med samejenta Snøfrid på Tofte i Dovre.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Nytt lys på sørsamisk historie.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Den samiske boplassen og fangst i dyregraver – Om kulturmøter og organisert fangst.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Hva skjer nå med funnene fra fonner og isbreer?
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fangst på rein og elg fra steinalder til middelalder. Fra matauk til storindustri.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samer er rekvisitter i årbok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Om samene som urfolk i Sør-Norge. [Radio]. NRK P2 Radioselskapet.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [Radio]. NRK Sámi Radio.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samiske boplasser ved Aursjøen i Lesja. [TV]. NRK Østnytt Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samisk boplass i sør. [Avis]. Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Unik fangstgrop funnet i Lesja. [Avis]. Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. [Radio]. NRK P2, Museum.
 • Bergstøl, Jostein & Ystgaard, Ingrid (2005). Bosetting og bygdeborger i Siljan i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2005). Skattejakt i Siljan. [Radio]. NRK Østafjells.
 • Bergstøl, Jostein (2005). Arkeologfunn. [TV]. TVTelemark.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Samer eller fangstfolk i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2003). Bokanmeldelse. Brit Solli: Seid. Myter sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 6, s. 119–121.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Cursing in the church. A discussion on the uselessness of the term �utmark� as a basis for ethnic studies.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Etnisitet og kulturmøter med utgangspunkt i materiale fra Østerdalen. Status og problemstillinger, jernalder og middelalder.
 • Bergstøl, Jostein (2002). Kreoler i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2002). Gravene høyt til fjells og langt til skogs. Hvem ligger der og hvorfor?
 • Bergstøl, Jostein (2001). KULTSTED, VERKSTED ELLER BOSTED? Om rituelt arbeid i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:02