Jostein Bergstøl

Førsteamanuensis
Bilete av Jostein Bergstøl
English version of this page
Telefon +47/22 85 19 05
Rom 314
Brukarnamn
Besøksadresse S.Olavsgt 29
Postadresse Postboks 6762 St.Olavsplass 0130 Oslo

Faglige interesser

Arbeider mest med temaene jakt, fangst og etnisitet.

Emneord: Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet

Publikasjonar

 • Bergstøl, Jostein (2020). Hunting native reindeer, while herding imported ones? Some thoughts on the development of Saami pastoralism, In Marte Spangen; Anna-Kaisa Salmi; Tiina Äikäs & Markus Fjellström (ed.),  Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology.  The Archaeological society of Finland.  ISBN 978-952-68453-7-1.  2.  s 34 - 45
 • Gjerde, Hege Skalleberg & Bergstøl, Jostein (2020). Sámi Vikings?, In Hanne Lovise Aannestad; Unn Pedersen; Marianne Moen; Elise Naumann & Heidi Lund Berg (ed.),  Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II.  Routledge.  ISBN 9780367364526.  11.  s 166 - 178
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper for elg fra neolitikum og bronsealder i innlandet og deres kulturelle betydning, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  18.  s 311 - 321 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper og ledegjerder fra steinalder til jernalder i Elverum, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  17.  s 297 - 309 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergstøl, Jostein (2015). 8000 år gamle fangstgroper for elg?. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 47- 62
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstgroper, fangstgraver eller dyregraver?, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  8.  s 136 - 141
 • Bergstøl, Jostein (2015). Trapping pits for reindeer - a discussion on Construction and dating, In Svein Indrelid; Kari Loe Hjelle; Kathrine Stene (ed.),  Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.  University Museum, University of Bergen.  ISBN 9788278870426.  Wild reindeer exploitation.  s 49 - 54
 • Bergstøl, Jostein (2014). Lillebror ser deg. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  16, s 139- 142
 • Bergstøl, Jostein (2009). Samisk og norsk arkeologi. Historieproduksjon, identitetsbygging eller politikk?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  11, s 75- 82
 • Bergstøl, Jostein & Reitan, Gaute (2008). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. Et bidrag til debatten omkring samenes sørgrense i forhistorisk tid. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(1), s 9- 27 Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2007). Sørsamisk historie. Beretningen om en samisk utkant eller en helt særegen utvikling?, I: Susanne Lyngman (red.),  Om sørsamisk historie. Foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007.  Stiftelsen Saemien Sijte.  ISBN 978-82-993781-5-4.  Del 1 - Seminar Røros.  s 19 - 27
 • Bergstøl, Jostein (2006). Pollenkorn til besvær. Var det fangstfolk som dyrket korn, eller bønder som fangstet elg i østerdalsområdet i jernalderen, I: Dagfinn Skre; Håkon Glørstad & Birgitte Skar (red.),  Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen.  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-027-3.  Artikkel.  s 323 - 328
 • Bergstøl, Jostein (2004). Creoles in Iron Age Norway?. Archaeological Review from Cambridge.  ISSN 0261-4332.  19(2), s 7- 24
 • Bergstøl, Jostein (2004). Universitetets myntkabinett, I:  Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-019-2.  Universitetets myntkabinett.  s 105 - 113
 • Østmo, Einar & Bergstøl, Jostein (2004). Forskning, samling og vern. Hundre års arkeologi på Tullinløkka, I:  Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-019-2.  Kapittel 4.  s 84 - 105
 • Bergstøl, Jostein (2003). Gravene i fangstmarka. Hvem ligger der, og hvorfor?, I:  På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år.  NIKU.  ISBN 82-8101-011-8.  Artikkel.  s 53 - 57

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bergstøl, Jostein (red.) (2009). Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen.
 • Bergstøl, Jostein; Eek, Ann Christine & Perminow, Arne Aleksej (2004). Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-019-2.  191 s.
 • Bergstøl, Jostein (ed.) (2003). Scandinavian archehological practice - in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.  457 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bergstøl, Jostein & Friis, Ellen Kathrine (2020). Jegerne ved Olstappen. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  s 140- 149
 • Bergstøl, Jostein (2018, 29. april). Samernas tid.. [TV].  SVT og NRK.
 • Bergstøl, Jostein (2018). Some thoughts around the development of the intensive Sami reindeer herding.
 • Bergstøl, Jostein & Martinsen, Julian Robert Post (2017). Fisk med lang holdbarhet.
 • Bergstøl, Jostein (2016). Fangst av villrein på Hardangervidda., I: Tor Pundsvik & Johan Christian Frøstrup (red.),  Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning..  Friluftsforlaget.  ISBN 978-82-91-49562-0.  Kapittel 8.  s 98 - 111
 • Bergstøl, Jostein (2016). Review of the Glasgow EAA meeting. Scottish archaeological journal.  ISSN 1766-2028.  38, s 71- 72 . doi: DOI: 10.3366/saj.2016.0065
 • Bergstøl, Jostein (2015). Big game Hunters along the Vinstra watercourse..
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstanlegget på Svoi.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Mass trapping system for reindeer at Tøftom in Grimsdalen. Guide for all Conference delegates at the site..
 • Bergstøl, Jostein (2015). Storviltjakt i fortiden..
 • Bergstøl, Jostein (2015, 19. august). Villrein og villreinfangst som verdensarv. [TV].  NRK 1, Dagsrevyen 21.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Den gamle reinfangsten på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2014, 21. august). Her bodde steinalderjegerne. [TV].  Østnytt og Norge i dag. NRK 1.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Kontaktformer og kontaktsoner.
 • Bergstøl, Jostein (2014). På jakt etter jegerne, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 37 - 41
 • Bergstøl, Jostein (2014). Svøm Rudolf, svøm.. Noen tanker om hvordan jegerne på Nordvidda klarte å fange så mange rein.
 • Bergstøl, Jostein & Hufthammer, Anne Karin (2014). Utnyttelsen av de store elg- og reintrekkene på østsiden av Jotunheimen.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Fangst og jakt av reinsdyr. Betydningen fro fjellandets befolkning.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Lillebror ser deg. Innleder og moderator for sesjonen "All makt til arkeologene?".
 • Bergstøl, Jostein (2013). Samer i sør. Hvordan kan man si at bosettingsspor er samiske?.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Storviltjegere langs vinstravassdraget.
 • Bergstøl, Jostein (2013, 07. september). Villreinfangsten på Nordvidda. [Radio].  Friluftsmagasinet NRK P1.
 • Bergstøl, Jostein; Bjørkli, Birgitte; Vihovde, Trond; Ruset, Hildegunn Maria Haanes & Friis, Ellen Kathrine (2013). Arkeologi langs Vinstravassdraget.
 • Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle; Wammer, Elling Utvik & Wangen, Vivian (2013, 09. april). Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. [Radio].  NRK. P2, Ekko - Viten..
 • Bergstøl, Jostein (2012). Another big melt.
 • Bergstøl, Jostein (2012, 26. juni). Debatt i Kulturnytt om bruk av metalldetektorer. [Radio].  NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein (2012). Reindeer hunting and trapping. On and off the ice.
 • Bergstøl, Jostein (2011). High altitude archaology in South Norway. Two day excursion to different sites in the Norwegian mountains.
 • Bergstøl, Jostein (2011). Samer på Dovrefjell i jernalder og middelalder.
 • Bergstøl, Jostein (2009, 15. august). Villreinfangst og bosetting på Hardangervidda. [Radio].  Friluftsmagasinet, NRK P1.
 • Amundsen, Hilde Rigmor & Bergstøl, Jostein (2008). Erfaringer fra et ensesongprosjekt: Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Arkeologi på (tre)grensen. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Da Harald Hårfagre giftet seg med samejenta Snøfrid på Tofte i Dovre.
 • Bergstøl, Jostein (2008, 01. mars). ELGsamer i Østerdalen.  Apollon. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Faglig program for vassdragsundersøkelser i Sør-Norge og kunnskapsstatus. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fangst og fangstkulturer.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fra elgjakt til villreinfangst til tamreindrift. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). From Moose to Reindeer. Hunting and trapping as a motor for ethnic change. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008, 01. september). Funn av samiske tufter i Valdres. [TV].  NRK Østnytt. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Hybridity on the border between the South Sami and the Norse. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Kampen om historien. Samisk arkeologi i Sør-Norge. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008, 21. januar). Om samer i Østerdalen. Intervju om doktoravhandlingen. [TV].  Oddasat.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Om samisk kultur i Sør-Norge i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen?.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark. Acta Humaniora. 325. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008, 07. mars). Samer i Østerdalen i jernalderen. [Radio].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalsområdet.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i østerdalen i førhistorisk tid. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samisk bosetning i Østerdalen.
 • Bergstøl, Jostein (2008, 14. januar). Samisk jernalder i Østerdalen. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samiske kulturminner.
 • Bergstøl, Jostein (2008, 19. januar). Sørsamer siden jernalderen. [Radio].  NRK Trøndelag. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2008, 28. januar). Verdt å vite spesial. [Radio].  NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein & Amundsen, Hilde R. (2008). Erfaringer fra et ”ensesongsprosjekt”, Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Sør-Norge i førhistorisk tid.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Den samiske boplassen og fangst i dyregraver – Om kulturmøter og organisert fangst.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fangst på rein og elg fra steinalder til middelalder. Fra matauk til storindustri.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Hva skjer nå med funnene fra fonner og isbreer?.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Nytt lys på sørsamisk historie.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Villreinfangsten som kontaktsøkjar eller konfliktskapar mellom samiske og norrøne folk.
 • Bergstøl, Jostein (2006, 27. juni). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Bergstøl, Jostein (2006, 17. august). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [Radio].  NRK Sámi Radio.
 • Bergstøl, Jostein (2006, 27. juni). Funn av samiske boplasser ved Aursjøen i Lesja. [TV].  NRK Østnytt Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2006, 08. september). Om samene som urfolk i Sør-Norge. [Radio].  NRK P2 Radioselskapet. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2006, 22. oktober). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. [Radio].  NRK P2, Museum. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2006, 28. juni). Samisk boplass i sør.  Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006, 16. august). Unik fangstgrop funnet i Lesja.  Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samer er rekvisitter i årbok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2005, 21. september). Arkeologfunn. [TV].  TVTelemark.
 • Bergstøl, Jostein (2005, 21. september). Skattejakt i Siljan. [Radio].  NRK Østafjells.
 • Bergstøl, Jostein & Ystgaard, Ingrid (2005). Bosetting og bygdeborger i Siljan i jernalderen. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2004). Samer eller fangstfolk i Østerdalen?. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2003). Bokanmeldelse. Brit Solli: Seid. Myter sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  6, s 119- 121
 • Bergstøl, Jostein (2003). Cursing in the church. A discussion on the uselessness of the term �utmark� as a basis for ethnic studies. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2003). Etnisitet og kulturmøter med utgangspunkt i materiale fra Østerdalen. Status og problemstillinger, jernalder og middelalder. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2002). Gravene høyt til fjells og langt til skogs. Hvem ligger der og hvorfor?. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2002). Kreoler i Østerdalen?. Vis sammendrag
 • Bergstøl, Jostein (2001). KULTSTED, VERKSTED ELLER BOSTED? Om rituelt arbeid i jernalderen. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:02