Jostein Bergstøl

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Jostein Bergstøl
Norwegian version of this page
Phone +47 22851905
Mobile phone +47 90636761
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Bergstøl, Jostein (2020). Hunting native reindeer, while herding imported ones? Some thoughts on the development of Saami pastoralism. In Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina & Fjellström, Markus (Ed.), Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology. The Archaeological society of Finland. ISSN 978-952-68453-7-1. p. 34–45.
 • Gjerde, Hege Skalleberg & Bergstøl, Jostein (2020). Sámi Vikings? In Aannestad, Hanne Lovise; Pedersen, Unn; Moen, Marianne; Naumann, Elise & Berg, Heidi Lund (Ed.), Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II. Routledge. ISSN 9780367364526. p. 166–178. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.4324/9780429346194.
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper og ledegjerder fra steinalder til jernalder i Elverum. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 297–309. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Martinsen, Julian Robert Post & Bergstøl, Jostein (2020). Fangstgroper for elg fra neolitikum og bronsealder i innlandet og deres kulturelle betydning. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 311–321. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Bergstøl, Jostein (2015). Trapping pits for reindeer - a discussion on Construction and dating. In Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (Ed.), Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen. ISSN 9788278870426. p. 49–54.
 • Bergstøl, Jostein (2015). 8000 år gamle fangstgroper for elg? Viking. ISSN 0332-608X. 78, p. 47–62.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstgroper, fangstgraver eller dyregraver? In Berg-Hansen, Inger Marie (Eds.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. p. 136–141.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Lillebror ser deg. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 16, p. 139–142.
 • Bergstøl, Jostein (2009). Samisk og norsk arkeologi. Historieproduksjon, identitetsbygging eller politikk? Primitive tider. ISSN 1501-0430. 11, p. 75–82.
 • Bergstøl, Jostein & Reitan, Gaute (2008). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. Et bidrag til debatten omkring samenes sørgrense i forhistorisk tid. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(1), p. 9–27.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Sørsamisk historie. Beretningen om en samisk utkant eller en helt særegen utvikling? In Lyngman, Susanne (Eds.), Om sørsamisk historie. Foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007. Stiftelsen Saemien Sijte. ISSN 978-82-993781-5-4. p. 19–27.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Pollenkorn til besvær. Var det fangstfolk som dyrket korn, eller bønder som fangstet elg i østerdalsområdet i jernalderen. In Skre, Dagfinn; Glørstad, Håkon & Skar, Birgitte (Ed.), Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-027-3. p. 323–328.
 • Østmo, Einar & Bergstøl, Jostein (2004). Forskning, samling og vern. Hundre års arkeologi på Tullinløkka, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. p. 84–105.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Universitetets myntkabinett, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. p. 105–113.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Creoles in Iron Age Norway? Archaeological Review from Cambridge. ISSN 0261-4332. 19(2), p. 7–24.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Gravene i fangstmarka. Hvem ligger der, og hvorfor? På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år. NIKU. ISSN 82-8101-011-8. p. 53–57.

View all works in Cristin

 • Bergstøl, Jostein (2009). Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen. ISBN 1504-3266.
 • Bergstøl, Jostein; Eek, Ann Christine & Perminow, Arne Aleksej (2004). Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 82-8084-019-2. 191 p.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Scandinavian archehological practice - in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering. 457 p.

View all works in Cristin

 • Bergstøl, Jostein & Friis, Ellen Kathrine (2020). Jegerne ved Olstappen. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436. p. 140–149.
 • Bergstøl, Jostein (2018). Some thoughts around the development of the intensive Sami reindeer herding.
 • Bergstøl, Jostein (2018). Samernas tid. [TV]. SVT og NRK.
 • Bergstøl, Jostein & Martinsen, Julian Robert Post (2017). Fisk med lang holdbarhet.
 • Bergstøl, Jostein (2016). Review of the Glasgow EAA meeting. Scottish archaeological journal. ISSN 1766-2028. 38, p. 71–72. doi: 10.3366/saj.2016.0065.
 • Bergstøl, Jostein (2016). Fangst av villrein på Hardangervidda. In Pundsvik, Tor & Frøstrup, Johan Christian (Ed.), Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Friluftsforlaget. ISSN 978-82-91-49562-0. p. 98–111.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Storviltjakt i fortiden.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Big game Hunters along the Vinstra watercourse.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Villrein og villreinfangst som verdensarv. [TV]. NRK 1, Dagsrevyen 21.
 • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstanlegget på Svoi.
 • Bergstøl, Jostein (2014). På jakt etter jegerne, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. p. 37–41.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Svøm Rudolf, svøm.. Noen tanker om hvordan jegerne på Nordvidda klarte å fange så mange rein.
 • Bergstøl, Jostein & Hufthammer, Anne Karin (2014). Utnyttelsen av de store elg- og reintrekkene på østsiden av Jotunheimen.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Kontaktformer og kontaktsoner.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Den gamle reinfangsten på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2014). Her bodde steinalderjegerne. [TV]. Østnytt og Norge i dag. NRK 1.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Fangst og jakt av reinsdyr. Betydningen fro fjellandets befolkning.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Lillebror ser deg. Innleder og moderator for sesjonen "All makt til arkeologene?".
 • Bergstøl, Jostein; Bjørkli, Birgitte; Vihovde, Trond; Ruset, Hildegunn Maria Haanes & Friis, Ellen Kathrine (2013). Arkeologi langs Vinstravassdraget.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Storviltjegere langs vinstravassdraget.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Villreinfangsten på Nordvidda. [Radio]. Friluftsmagasinet NRK P1.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda.
 • Bergstøl, Jostein (2013). Samer i sør. Hvordan kan man si at bosettingsspor er samiske?
 • Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle & Wammer, Elling Utvik [Show all 7 contributors for this article] (2013). Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. [Radio]. NRK. P2, Ekko - Viten..
 • Bergstøl, Jostein (2012). Debatt i Kulturnytt om bruk av metalldetektorer. [Radio]. NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein (2012). Another big melt.
 • Bergstøl, Jostein (2012). Reindeer hunting and trapping. On and off the ice.
 • Bergstøl, Jostein (2011). High altitude archaology in South Norway. Two day excursion to different sites in the Norwegian mountains.
 • Bergstøl, Jostein (2011). Samer på Dovrefjell i jernalder og middelalder.
 • Bergstøl, Jostein (2009). Villreinfangst og bosetting på Hardangervidda. [Radio]. Friluftsmagasinet, NRK P1.
 • Amundsen, Hilde Rigmor & Bergstøl, Jostein (2008). Erfaringer fra et ensesongprosjekt: Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Verdt å vite spesial. [Radio]. NRK P2.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Funn av samiske tufter i Valdres. [TV]. NRK Østnytt.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samisk jernalder i Østerdalen. [Internet]. Forskning.no.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Om samer i Østerdalen. Intervju om doktoravhandlingen. [TV]. Oddasat.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Sørsamer siden jernalderen. [Radio]. NRK Trøndelag.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen i jernalderen. [Radio]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2008). ELGsamer i Østerdalen. [Newspaper]. Apollon.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Sør-Norge i førhistorisk tid.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Hybridity on the border between the South Sami and the Norse.
 • Bergstøl, Jostein (2008). From Moose to Reindeer. Hunting and trapping as a motor for ethnic change.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Kampen om historien. Samisk arkeologi i Sør-Norge.
 • Bergstøl, Jostein & Amundsen, Hilde R. (2008). Erfaringer fra et ”ensesongsprosjekt”, Aursjøen 2006.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fangst og fangstkulturer.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Faglig program for vassdragsundersøkelser i Sør-Norge og kunnskapsstatus.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Fra elgjakt til villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i østerdalen i førhistorisk tid.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samisk bosetning i Østerdalen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalsområdet.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samiske kulturminner.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Arkeologi på (tre)grensen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Om samisk kultur i Sør-Norge i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Da Harald Hårfagre giftet seg med samejenta Snøfrid på Tofte i Dovre.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Nytt lys på sørsamisk historie.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fra villreinfangst til tamreindrift.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Den samiske boplassen og fangst i dyregraver – Om kulturmøter og organisert fangst.
 • Bergstøl, Jostein (2007). Hva skjer nå med funnene fra fonner og isbreer?
 • Bergstøl, Jostein (2007). Fangst på rein og elg fra steinalder til middelalder. Fra matauk til storindustri.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samer er rekvisitter i årbok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Om samene som urfolk i Sør-Norge. [Radio]. NRK P2 Radioselskapet.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samisk boplass på Dovrefjell. [Radio]. NRK Sámi Radio.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Funn av samiske boplasser ved Aursjøen i Lesja. [TV]. NRK Østnytt Hedmark og Oppland.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samisk boplass i sør. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Unik fangstgrop funnet i Lesja. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Bergstøl, Jostein (2006). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. [Radio]. NRK P2, Museum.
 • Bergstøl, Jostein & Ystgaard, Ingrid (2005). Bosetting og bygdeborger i Siljan i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2005). Skattejakt i Siljan. [Radio]. NRK Østafjells.
 • Bergstøl, Jostein (2005). Arkeologfunn. [TV]. TVTelemark.
 • Bergstøl, Jostein (2004). Samer eller fangstfolk i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2003). Bokanmeldelse. Brit Solli: Seid. Myter sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 6, p. 119–121.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Cursing in the church. A discussion on the uselessness of the term �utmark� as a basis for ethnic studies.
 • Bergstøl, Jostein (2003). Etnisitet og kulturmøter med utgangspunkt i materiale fra Østerdalen. Status og problemstillinger, jernalder og middelalder.
 • Bergstøl, Jostein (2002). Kreoler i Østerdalen?
 • Bergstøl, Jostein (2002). Gravene høyt til fjells og langt til skogs. Hvem ligger der og hvorfor?
 • Bergstøl, Jostein (2001). KULTSTED, VERKSTED ELLER BOSTED? Om rituelt arbeid i jernalderen.
 • Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:21 PM