Jostein Bergstøl

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Jostein Bergstøl
Norwegian version of this page
Phone +47-22851905
Mobile phone +47-90636761
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Bergstøl, Jostein (2015). 8000 år gamle fangstgroper for elg?. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 47- 62
  • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstgroper, fangstgraver eller dyregraver?, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  8.  s 136 - 141

View all works in Cristin

  • Bergstøl, Jostein (2018, 29. april). Samernas tid.. [TV].  SVT og NRK.
  • Bergstøl, Jostein (2018). Some thoughts around the development of the intensive Sami reindeer herding.
  • Bergstøl, Jostein & Martinsen, Julian Robert Post (2017). Fisk med lang holdbarhet.
  • Bergstøl, Jostein (2016). Fangst av villrein på Hardangervidda., I: Tor Pundsvik & Johan Christian Frøstrup (red.),  Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning..  Friluftsforlaget.  ISBN 978-82-91-49562-0.  Kapittel 8.  s 98 - 111
  • Bergstøl, Jostein (2016). Review of the Glasgow EAA meeting. Scottish archaeological journal.  ISSN 1766-2028.  38, s 71- 72 . doi: DOI: 10.3366/saj.2016.0065
  • Bergstøl, Jostein (2015). Big game Hunters along the Vinstra watercourse..
  • Bergstøl, Jostein (2015). Fangstanlegget på Svoi.
  • Bergstøl, Jostein (2015). Mass trapping system for reindeer at Tøftom in Grimsdalen. Guide for all Conference delegates at the site..

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Jan. 8, 2014 3:28 PM