English version of this page

Kulturhistorisk museum

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo Telefon: +47 22851900 E-post:

Enhetskoder

Koststed 27000000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 270000 Vortex, FS m.m.