Kulturhistorisk museums strategi

Kulturhistorisk museums overordnede strategi er fastsatt i dokumentet Strategi 2020, vedtatt av Kulturhistorisk museums styre 5. februar 2015.

Strategien ble utarbeidet med Strategi 2020 for UiO som et viktig grunnlag, og følges opp i 3-årige, rullerende årsplaner; Årsplanen 2019-2021.

Nye delstrategier for forskning og for utstillinger ble vedtatt av KHMs styre 13. mars 2015.

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan  ble vedtatt av styret 17. juni 2016. Den planen vil understøttes av tiltaksplaner som utarbeides høsten 2016.

Nye strategiprosesser ved Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum har i perioden 2012-2015 vært gjennom helt nye strategiprosesser. Den nye Strategi 2020 og de to nye delstrategiene bygger på flere utredninger og strategi-dokumenter som har blitt utarbeidet i denne perioden blant annet Kulturhistorisk museums Funksjonsanalyse, Visjon og verdier og utstillingsvisjonen Et hus for vilde tanker.

Kulturhistorisk museum gjennomførte i 2018/19 noen justeringer i organisasjonsmodellen og reviderte bemanningsplanen som en følge av dette. Her er Revidert bemanningsplan.

 

Se også

Publisert 5. mars 2014 15:49 - Sist endret 6. mai 2019 15:58