Kulturhistorisk museums strategi

KHMs overordnede strategi er fastsatt i dokumentet Strategi 2020, vedtatt av KHMs styre 05.02.15. Strategien ble utarbeidet med Strategi 2020 for UiO som et viktig grunnlag, og følges opp i 3-årige, rullerende årsplaner; Årsplanen 2018-2020.

Nye delstrategier for forskning og for utstillinger ble vedtatt av KHMs styre 13.03.15.

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan  ble vedtatt av styret 17.06.2016. Den planen vil understøttes av tiltaksplaner som utarbeides høsten 2016.

Nye strategiprosesser ved KHM

KHM har i perioden 2012-2015 vært gjennom helt nye strategiprosesser. Den nye Strategi 2020 og de to nye delstrategiene bygger på flere utredninger og strategi-dokumenter som har blitt utarbeidet i denne perioden bl.a. KHM's Funksjonsanalyse, Visjon og verdier og utstillingsvisjonen Et hus for vilde tanker.

 

Publisert 5. mars 2014 15:49 - Sist endret 26. mars 2018 13:42