Kulturhistorisk museum – et museum som er tydelig til stede

Kulturhistorisk museums visjon er å være et museum som er tydelig til stede i kraft av viten, vidsyn og verdier.

Kulturhistorisk museum er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie. Som del av Universitetet i Oslo driver museet utvikling og formidling av kunnskap på høyt internasjonalt nivå.

Den forskningsintensive profilen som museet har utviklet gjennom siste tiårsperiode, har både brakt Kulturhistorisk museum nærmere universitetet og i større grad inn i institusjonalisert, internasjonalt samarbeid. I neste tiårsperiode skal museet bygge videre på dette ved å:

  • Gjentenke og videreutvikle sammenhengen mellom universitet og museum
  • Vende seg ut mot verden og intensivere samarbeid og deling av kunnskap og opplevelser
  • Styrke samarbeid og medvirkning på tvers av seksjoner og fagmiljøer.

Kulturhistorisk museum skal fornye tenkningen rundt museum og universitet ved å samle fremragende lærde og lærdom som grunnlag for vitenskap og samfunnsengasjement. Museet skal konsentrere sitt strategiske engasjement ved å:

Gjennom disse tre strategiske områdene skal museet virkeliggjøre universitetets strategi mot 2030 og realisere seg som forskningsmuseum i det 21. århundre. Museet skal vise kulturhistoriens samfunnsrelevans der historie og kulturmangfold setter vårt samfunn og vår tid i perspektiv.

De ansatte er museets viktigste ressurs. Det er et mål for museet at det skal være samsvar mellom personlige ambisjoner og institusjonelle mål. Kulturhistorisk museum vil videreutvikle museet som en attraktiv og inkluderende arbeidsplass, og legge til rette for relevant kompetanse- og karriereutvikling. Museet vil tilrettelegge for likeverdig behandling og at alle kan utøve sitt virke i et trygt og godt arbeidsmiljø.

Se også

Publisert 2. juni 2020 08:05 - Sist endra 10. mai 2022 20:33