Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien skal sikre at Kulturhistorisk museum har en einskapleg kommunikasjon ut mot samfunnet. Strategien er eit verktøy for Kulturhistorisk museum sine tilsette i kontakt med samarbeidspartnarar, publikum, myndigheitar og media.

  • Kommunikasjonsstrategien skal hjelpe med å nå dei strategiske måla for Kulturhistorisk museum. 
  • Kommunikasjonsstrategien gjeld for alle medarbeidarar ved Kulturhistorisk museum.

Strategien skal medverke til

  • At vi er tydelege og kan kjennast att i all vår kommunikasjon
  • At vi har eit planmessig og heilskapleg kommunikasjonsarbeid 
  • At leiarar tek ansvar for og medverkar til strategisk kommunikasjon, både internt og eksternt
  • At medarbeidar setjast i stand til å utøve god kommunikasjon i tråd med strategien
  • Å skape kultur for endring og utvikling

Last ned kommunikasjonsstrategien for KHM

Publisert 2. okt. 2019 13:03 - Sist endra 11. des. 2020 09:22