English version of this page

Styret

Kulturhistorisk museums øverste organ er styret. Styret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Styret ved Kulturhistorisk museum 2016-2020:

Styreleder

 • Eilif Holte

Tilsatte i vitenskapelige stillinger ved museet

 • Marianne Vedeler
 • Svein H. Gullbekk
 • 1. vara: Kjersti Larsen
 • 2. vara: Øivind Fuglerud

Tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved museet

 • Steinar Kristensen
 • Anette Sættem
 • 1. vara: Marit Gamst Markussen
 • 2. vara: Ingar M. Gundersen

Fast tilsatt i vitenskapelig stilling UiO

 • Marit Melhuus
 • Vara: Christopher Prescott

Eksternt medlem

 • Ellen Horn
 • Vara: Isa Trøim

Studentrepresentanter

Funksjonstid 1 år, for perioden 1. juli 2019-30.juni 2019

 • Helene Sagen Salvesen (vara: Felicitas Scheffeknecht)
 • Henrik Paulsen Mandelid (vara: Marius Frans Linus Hillestad)

Les mer

Publisert 13. mai 2008 10:16 - Sist endret 25. juni 2019 09:22