English version of this page

Styret

Kulturhistorisk museums øvste organ er styret. Styret har ansvar for å fastlegge overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, forskrifter, reglar og vedtak fatta av universitetsstyret.

Styret ved Kulturhistorisk museum 2020-2024:

Styreleiar

 • Ellen Horn

Eksternt medlem

 • Bjørne Grimsrud
 • Vara: Isa Trøim

Fast tilsett i vitskapeleg stilling, UiO

 • Christopher Prescott
 • Vara: Berit Karseth

Tilsette i vitenskapelege stillingar ved museet

 • Steinar Solheim
 • Inger Marie Berg Hansen
 • 1. vara: Frode Iversen
 • 2. vara: Marianne Vedeler

Tilsette i tekniske og administrative stillingar ved museet

 • Lucia Koxvold
 • Torgeir Winther
 • 1. vara: Silje Opdahl Mathisen
 • 2. vara: Øivind Gulliksen

Studentrepresentantar

Funksjonstid 1 år, for perioden 1. juli 2019-30.juni 2020

 • Øystein Fossbraaten
 • Felicia Rolf

Les meir

Publisert 13. mai 2008 10:16 - Sist endra 5. aug. 2021 12:51