English version of this page

Utstillings- og publikumsseksjonen

Utstillings- og publikumsseksjonen har ansvaret for museets utstillings- og formidlingsarbeid. Seksjonen har koordinerings- og oppfølgingsansvar for alle utstillingsproduksjoner i museets regi, og for vedlikeholdet av de faste basisutstillingene.

Seksjonen gjennomfører en rekke formidlingsaktiviteter gjennom utstillinger, spesialarrangementer, foredrag, konserter og liknende. Barn og ungdom er en særlig viktig målgruppe, og seksjonens formidlingspersonale gjennomfører årlig et stort antall omvisninger i utstillingene for skoleelever i Oslo-/Akershusområdet. Omvisningene gis som gratistjenester overfor skolene.

 

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo Telefon: +47-22851900 Stedkode: 278400