English version of this page

Utstillings- og publikumsseksjonen

Seksjonen ivaretar og forvalter Kulturhistorisk museums kontakt med offentligheten gjennom utstillinger, formidling, markedsføring, arrangementer, kommunikasjon og digitale medier.

Samtidig drifter seksjonen Historisk museum med butikk og billettsalg, og deltar i planleggingen av nytt Vikingtidsmuseum.

Seksjonen representerer tolv ulike fagfelt og er delt i fem enheter.

Avdeling for forretningsdrift

Avdeling for forretningsdrift jobber med promotering av Historisk museum og det kommende Vikingtidsmuseet ovenfor aktører i reiselivsbransjen. Avdelingen ivaretar oppgavene knyttet til billettsalg, booking, museumsbutikk og serveringstilbud, samt besøks- og salgsomsetningsstatistikk. Videre jobber avdelingen også med produktdesign og produktutvikling basert på institusjonens samlinger.

Gruppe for utstillingsdesign, produksjon og prosjektledelse

Gruppen arbeider med to ulike fokusområder. Utstillingsteknikksoppgaver omfatter utstillingsproduksjon, utstillingsteknikk, nyutvikling av utstillinger, håndtering av utstillingstransport, mottak, håndtering og retur, tverrseksjonelt samarbeid, koordinering av innleide håndverkere samt vedlikehold og oppgradering av utstillinger og interaktive installasjoner i samarbeid med samlingsforvaltningen, arkeologisk seksjon og seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap.

Prosjektlederne arbeider primært med utstillingsutvikling, utstillingsproduksjon, utstillingsdesign, lysdesign, publikumsreise/wayfinding i museenes publikumsarealer i samarbeid med Eiendomsavdelingen og et tverrseksjonelt samarbeid med samlingsforvaltning, arkeologisk seksjon og seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap.

Gruppe for formidling

Gruppe for formidling utvikler og gjennomfører museets omvisning- og aktivitetstilbud. De arrangerer kurs, arrangementer og andre publikumsrettete aktiviteter. Gruppen utvikler og vedlikeholder museets kontakt med eksterne institusjoner og organisasjoner på mangfoldsfeltet, samt ivaretar formidlingsperspektivet i arbeidet med museets utstillinger.

Gruppe for marked og kommunikasjon

Gruppe for marked og kommunikasjon jobber med markedsføring og publikumsrettet kommunikasjon. Gruppen drifter museets nettsteder, bidrar med internkommunikasjon og ved kontakt med pressen. Gruppen koordinerer, utvikler og gjennomfører arrangementer rettet mot publikum.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo Telefon: +47-22851900

Enhetskoder

Gammel stadkode 278400 Vortex, FS m.m.