Karl Kallhovd

Assisterende museumsdirektør
Bilete av Karl Kallhovd
English version of this page
Telefon +47-22851959
Mobiltelefon +47-41568851
Rom 122
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2013). The Allure of Bureaucracy: Cultural Heritage Management and the Universities in Norway, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  Kapittel 3.  s 27 - 27 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms?, In Geertrui Blancquaert; François Malrain; Harald Stäuble & Jan Vanmoerkerke (ed.),  Understanding the Past: A Matter of Surface-Area.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-0749-7.  Kapittel.  s 113 - 127
 • Kallhovd, Karl (2006). Innledning, I:  Faglig program bind 1 - Steinalderundersøkelser.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-026-5.  Innledning.  s 1 - 9
 • Kallhovd, Karl & Larsen, Jan Henning (2006). På sporet av den eldste jernvinna i indre Agder - et sentralområde med spesialisert overskuddsproduksjon, I: Dagfinn Skre; Håkon Glørstad & Birgitte Skar (red.),  Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen.  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-027-3.  artikkel.  s 237 - 253

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Groseth, Lars & Kallhovd, Karl (2012). Midlertidige ansettelser i arkeologien - sett fra kulturhistorisk museum : Kommentar til artikkelen: Midlertidige ansettelser i arkeologifaget / Thorgeir Hole. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  14, s 143- 146
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Exploring pioneer settlements by means of 20th century Thinking - Or how to make out on scarce resources.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2008). Hur fungerar uppdragsarkeologin i Norge: vetenskapligt och administrativt.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Forskning og forvaltning - synspunkter på forvaltningsinitiert arkeologi i Norge.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue Archaeology and Cultural Heritage Management in Norway Organisation and History The role and ambition of the Universities in rescue archaeology.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? The role of the universities in Norwegian Cultural Heritage Management.
 • Kallhovd, Karl (2006). Rock carvings in Norway - documentation, conservation and management.
 • Kallhovd, Karl (2005). Lund, Harald Egenæs, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  L.  s 236 - 236
 • Kallhovd, Karl (2005, 03. november). Vegbygging gir ny Norgeshistorie.  Vegen og vi.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. feb. 2021 12:25