Karl Kallhovd

Assisterende museumsdirektør
Bilete av Karl Kallhovd
English version of this page
Telefon +47-22851959
Mobiltelefon +47-41568851
Rom 122
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2013). The Allure of Bureaucracy: Cultural Heritage Management and the Universities in Norway. I Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (Red.), Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas. Springer. ISSN 978-1-4614-6076-3. s. 27 –27. doi: 10.1007/978-1-4614-6077-0_3.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? I Blancquaert, Geertrui; Malrain, François; Stäuble, Harald & Vanmoerkerke, Jan (Red.), Understanding the Past: A Matter of Surface-Area. Archaeopress. ISSN 978-1-4073-0749-7. s. 113–127.
 • Kallhovd, Karl (2006). Innledning, Faglig program bind 1 - Steinalderundersøkelser. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-026-5. s. 1–9.
 • Kallhovd, Karl & Larsen, Jan Henning (2006). På sporet av den eldste jernvinna i indre Agder - et sentralområde med spesialisert overskuddsproduksjon. I Skre, Dagfinn; Glørstad, Håkon & Skar, Birgitte (Red.), Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-027-3. s. 237–253.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Groseth, Lars & Kallhovd, Karl (2012). Midlertidige ansettelser i arkeologien - sett fra kulturhistorisk museum : Kommentar til artikkelen: Midlertidige ansettelser i arkeologifaget / Thorgeir Hole. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 14, s. 143–146.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Exploring pioneer settlements by means of 20th century Thinking - Or how to make out on scarce resources.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2008). Hur fungerar uppdragsarkeologin i Norge: vetenskapligt och administrativt.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? The role of the universities in Norwegian Cultural Heritage Management.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue Archaeology and Cultural Heritage Management in Norway Organisation and History The role and ambition of the Universities in rescue archaeology.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Forskning og forvaltning - synspunkter på forvaltningsinitiert arkeologi i Norge.
 • Kallhovd, Karl (2006). Rock carvings in Norway - documentation, conservation and management.
 • Kallhovd, Karl (2005). Lund, Harald Egenæs. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 236–236.
 • Kallhovd, Karl (2005). Vegbygging gir ny Norgeshistorie. [Avis]. Vegen og vi.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. feb. 2021 12:25