Tilsette - Kulturhistorisk museum

Lista inneheld 235 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Aannestad, Hanne Lovise Senioringeniør +47 22859980 +4740551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no Arkeologi, vikingtid, jernalder, museologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning
Aarseth, Bjarte Overingeniør 3D-skanning, billedskjærer +47 22135297 +47 41451115 (mob) b.e.aarseth@khm.uio.no Viking, Vikingskip, Oseberg, Oseberg ship, Woodcarving, Drager, Dragons, Treskjering, Treskjæring, Billedskjærar, Autodesk Inventor, Mudbox, Z-brush, Rhinoceros, Rhino, Illustraiter
Altenburg, Lucie Overingeniør lucie.altenburg@khm.uio.no
Altpeter, Rachel Overingeniør rachel.altpeter@khm.uio.no
Andriulo, Fabrizio Forsker +47 22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Astrup, Eva Elisabeth Professor emeritus +47 22859504 evabetas@extern.uio.no
Axelsen, Irmelin Stipendiat +47 22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Bakken, Bente Follestad Seksjonssjef +47 22859577 93029605 b.f.bakken@khm.uio.no
Begim, Ainur Postdoktor +47 22859977 ainur.begim@khm.uio.no
Bene, Elisabeth elisben@extern.uio.no
Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 (mob) i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi
Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 +47 90636761 (mob) jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet
Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 (mob) jan.bill@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Vikingskipene på Bygdøy
Birkelund, Kristina Veshniakova Rådgiver k.v.birkelund@khm.uio.no
Bjørgen, Inge Overingeniør +47 22859973 +47 48048139 (mob) inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47 22859805 +4795759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Blakstad, Einar einar.blakstad@admin.uio.no
Bonelli, Letizia Overingeniør letizia.bonelli@khm.uio.no
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 +4745210960 (mob) 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Boumans, Louis Gjest 45692408 louis.boumans@nhm.uio.no
Brandt, Henriette Førstesekretær henrbra@student.iakh.uio.no
Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 (mob) susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bratlie, Eivind Konservator +47 22859971 +4741904379 (mob) ebratlie@extern.uio.no Konservering
Brattset-Oddum, Bendik Betjent bendik.brattset-oddum@khm.uio.no
Brynning, Per Mejlænder Rådgiver +47 99237227 p.m.brynning@khm.uio.no arrangement, Markedsføring