Ansatte - Kulturhistorisk museum

Listen inneholder 245 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aannestad, Hanne Lovise Overingeniør +47-22859980 40551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no museologi, vikingtid, Arkeologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning, jernalder
Aarseth, Bjarte Overingeniør 3D-skanning, billedskjærer +47 22135297 +47 41451115 (mob) b.e.aarseth@khm.uio.no Oseberg, Dragons, Oseberg ship, Treskjering, Viking, Treskjæring, Z-brush, Vikingskip, Autodesk Inventor, Woodcarving, Billedskjærar, Mudbox, Drager, Rhinoceros, Rhino, Illustraiter
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver +47-22859928 +47-91649293 (mob) i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Andriulo, Fabrizio Postdoktor +47-22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Anly, Elise Standal Betjent e.s.anly@khm.uio.no
Astrup, Eva Elisabeth Professor emeritus +47-22859504 evabetas@extern.uio.no
Axelsen, Irmelin Stipendiat +47-22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Metodeutvikling, Arkeologi, Metallsøkerfunn, GIS
Babashahi, Maryam Konservator (overingeniør) 22859373 92055898 (mob) 92055898 maryam.babashahi@khm.uio.no Laborativ arkeologi, Arkeologisk konservering, Konservering
Begim, Ainur Postdoktor +47-22859977 ainur.begim@khm.uio.no
Bene, Elisabeth elisben@extern.uio.no
Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47-22851913 +47-41688955 (mob) i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Steinalderregistrering
Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 +47-90636761 (mob) jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, etnisitet, fangst
Bill, Jan Professor +47-22859556 +47-99887225 (mob) jan.bill@khm.uio.no Vikingskipene på Bygdøy, Vikingtid, Arkeologi
Birkelund, Kristina Veshniakova Rådgiver k.v.birkelund@khm.uio.no
Bjerregaard, Peter Seniorrådgiver +47-22845779 peter.bjerregaard@khm.uio.no Sosialantropologi, Kunst og antropologi, Visuel antropologi, Museologi, Utstillinger, Materiell kultur, Design
Bjørgen, Inge Overingeniør +47-22859973 +47-48048139 (mob) inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47-22859805 95759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Blasco, Davinia Gimeno Betjent d.g.blasco@khm.uio.no
Blom, Jenny Betjent jennysbl@student.sv.uio.no
Borda-Pedreira, Joakim Student joakb@extern.uio.no
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 45210960 (mob) 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Reise, Kontrollprogram, Refusjoner, Lønn, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Fakturaer
Boumans, Louis Prosjektleder +47-22859425 +47-45692408 louis.boumans@khm.uio.no
Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 (mob) susan.braovac@khm.uio.no alunkonservert tre, Konservering, Osebergfunnene, arkeologisk konservering
Brath D'Cruz, Richard Betjent r.b.dcruz@khm.uio.no
Bratlie, Eivind Konservator +47-22859971 41904379 (mob) eivind.bratlie@khm.uio.no Konservering