Letizia Bonelli

Overingeniør - DigDok
Bilete av Letizia Bonelli
English version of this page
Mobiltelefon +47 92170450
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområde

  • Publisering av 3D modeller av gjenstander og arkeologiske utgravinger. Her er det mulig å finne noen av arbeidene utført av DigDok https://humgis.uiocloud.no/3d/
  • 3D dokumentasjon, for det meste gjennom fotogrammetri,  på laboratoriet og i feltet.

Faglige interesse

  • Offentlig tilgjengelighet av kulturarven gjennom 3D.
  • Bruk av fotogrammetri for dokumentasjon av kulturarven.
  • Fotogrammetri av historisk luftfotografering.
  • Landskapsarkeologi.
  • Arkeologi av arkitektur.

Bakgrunn

Etter å ha fullført min bachelorgrad i Kulturarv ved University of Trento (Italia), har jeg mottatt en mastergrad i arkeologi ved University of Siena (desember 2019). I 2020 har jeg vært trainee ved Vikingskipsmuseet, hvor jeg har jobbet med forskjellige 3D -digitaliseringsmetoder som er anvendelige innen kulturminnefeltet.

 

Publisert 24. aug. 2020 07:58 - Sist endra 30. aug. 2021 08:44