Letizia Bonelli

Overingeniør - DigDok
Bilete av Letizia Bonelli
English version of this page
Mobiltelefon +47 92170450
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområde

  • Publisering av 3D modeller av gjenstander og arkeologiske utgravinger. Her er det mulig å finne noen av arbeidene utført av DigDok https://humgis.uiocloud.no/3d/
  • 3D dokumentasjon, for det meste med fotogrammetri,  på laboratoriet og i felt.

Faglige interesser

  • Offentlig tilgjengeliggjøring av kulturarv med 3D.
  • Offentlig tilgang til kulturarv i 3D.
  • Bruk av fotogrammetri for dokumentasjon av kulturarv.
  • Fotogrammetri basert på historisk luftfotografering.
  • Landskapsarkeologi.
  • Bygningsarkeologi.

Bakgrunn

Etter å ha fullført min bachelorgrad i Kulturarv ved University of Trento (Italia), tok jeg en mastergrad i arkeologi ved University of Siena (desember 2019). I 2020 var jeg Erasmus-trainee ved Kulturhistorisk museum, Vikingskipshuset, hvor jeg jobbet med forskjellige 3D-digitaliseringsmetoder som brukes til dokumentasjon av kulturminner, både gjenstander og bygninger.

 

Emneord: digital archaeology, 3D scanning, Photogrammetry, Archaeology, Digital landscapes
Publisert 24. aug. 2020 07:58 - Sist endra 2. sep. 2022 15:36