English version of this page

INTER-Action: Linking Practice and Defining Methods in Heritage Studies

3D-modeller er nyskapende data som utvider vår evne til å bearbeide informasjon og til å teste nye og innovative forskningsmetoder.

Nærbilde av smykke fra vikingtiden.

C5906, Rembeslag fra vikingtid; Rød, Rygge, Moss k., Østfold. (https://humgis.uiocloud.no/3d/b617d255-8485-4792-8a75-86635d5ec622/) 

Kulturhistorisk museum (KHM) har gjennom flere år laget 3D-modeller av gjenstander, landskap og arkeologiske utgravninger for forskere og spesialister innenfor flere fagretninger ved KHM. Disse modellene er brukt til formidling, forskning innenfor konservering og av arkeologer og konservatorer i forbindelse med dokumentasjon og visuell analyse.

Høyoppløselige 3D-modeller kan lages av alle typer gjenstander og materialer, men modellene er resultat av en tolkningsprosess, og deres potensiale (eller begrensninger) er knyttet til problemstillingene som ble gitt da grunnlagsdata ble innhentet og modellene utarbeidet. For å nå flere grupper av forskere, må 3D-modellene bygge på en felles forståelse, og de må publiseres på plattformer som kan brukes til nye problemstillinger fra flere fagfelt.

INTER-Action vil ha en kritisk tilnærming til dette, og vil beskrive nye retningslinjer for 3D-modeller skapt på grunnlag av forskningsstrategier og behov innen flere disipliner. Dette vil gjøre det mulig å identifisere grunnleggende prinsipper for interoperable 3D modeller, og vil fremme tverrvitenskapelig samarbeid mellom forskergrupper og fagretninger ved KHM.

 

Publisert 3. feb. 2021 08:36 - Sist endra 20. mai 2022 12:49